Aktuellt

Banner Prenumerera

2023-07 Artikel

Anmäl dig till våra nyhetsbrev!

Adobestock 439466635

2023-06 Artikel

"Det underlättar att ha en tydlig process med tydliga beslutssteg för att ta sig framåt"

Inför konferensen Inomhusmiljö 2023 fick vi möjlighet att ställa några frågor till Peter Brander, som är en av talarna på konferensen. Peter ska hålla två föreläsningar om det senaste från Boverket – ny remiss på BBR samt om mätning och utredning av fukt och mögel - vad du ska tänka på vid utförande och hur du tolkar resultat av mätningar. Ta del av hans svar här!

Adobestock 482669344 (2)

2023-06 Artikel

Gleerups – utställare på SO-dagarna 2023

Adobestock 323830127

2023-06 Artikel

Om ökad suicidrisk och bemötande vid suicid kopplat till bipolär sjukdom

Miljöansvar I Byggbranschen LITEN

2023-05 Artikel

Hur gör du en livscykelanalys för att beräkna en produkts samlade miljöpåverkan i byggbranschen?

I en kort intervju med Amanda Segervik, kursledare för kursen Miljöansvar i byggbranschen fick vi chansen att fråga henne om varför hon tycker att det är viktigt att få mer kunskap inom miljöansvar.

Hud Mot Hud

2023-05 Artikel

All tid är värdefull – om för tidigt födda och hud-mot-hud

Forskningen visar att det är gynnsamt för både det nyfödda barnet och föräldrarna att vårdas så nära varandra som möjligt, något som kallas "hud-mot-hud-vård" och "nollseparation". Ylva Thernström Blomqvist forskar på området och svarar här på våra frågor om fördelar och utmaningar med vårdformen.