Aktuellt

Adobestock 339442684

2022-06 Artikel

Effektivt lärande är framtiden – lär dig om mikrolärande i vardagen

Med ny teknik, digitalisering och omvärldens förändringar ställs det nya krav och förväntningar på oss i arbetslivet. Men hur ska man få tid att lära sig nytt i en intensiv vardag?

Adobestock 293115589 Mindre

2022-06 Press

Vi söker kursledare inom betong

Vi vill förstärka våra behörighetskurser inom Betong klass I och II samt kursen Betongreparationer med ytterligare kursledare. Som en del i SIFUS föreläsarteam har varje kursledare sin genuina kunskap inom betong och kurserna består av flera sakkunniga utbildare. 

Skolbibliotek

2022-06 Artikel

Hur skapas goda förutsättningar för samarbeten mellan skol-bibliotekarier, lärare och skolledning?

Maria Heimer är en av talarna på årets konferens Skolbibliotek. Hon är på plats tillsammans med sin medförfattare Monika Staub Halling, tillsammans har de skrivit boken "Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen". De kommer att tala på temat hur vi skapar en samsyn kring skolbibliotekariens uppdrag och hur vi kan skapa förutsättningar för ett kvalitativt samarbete i undervisningen.

Adobestock 312723590

2022-05 Artikel

"Se hela människan – inte enbart ögonen – och förlita dig inte helt på den tekniska utrustningen"

Adobestock 482669344 (3)

2022-05 Artikel

Få underlag för omdömen och betyg genom att låta undervisningen stå i fokus

Anna deltar som talare på årets upplaga av SO-dagarna, där hon berättar mer om LGR22 och betyg och bedömning. Vi ställde några korta frågor till henne på temat inför konferensen.

HM Konungen Rubrikbild

2022-05 Artikel

Kurser för cykelreparatörer och ett kungligt besök