Aktuellt

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2022-09 Artikel

STOR – samarbetspartner på Cisterndagarna

Vi är glada att presentera vår samarbetspartner STOR på konferensen Cisterndagarna den 31 januari-1 februari 2023 i Göteborg.

Adobestock 316935357

2022-09 Artikel

Var alltid beredd på att göra förändringar i ditt eller verksamhetens bemötande

Vi ställde några frågor om normer och inkludering till Fox Foxhage, talare på konferensen Sexuell hälsa. Han föreläser inom området sexuell hälsa samt har särskild kompetens i bland annat HBTQ-frågor och normkritik, är utbildad sexolog och arbetar som kurator.

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2022-09 Artikel

SPT – samarbetspartner till Cisterndagarna 2023

Vi är glada att presentera vår samarbetspartner SPT på konferensen Cisterndagarna den 31 januari-1 februari 2023 i Göteborg.

Adobestock 224173795

2022-08 Artikel

Se till att avsätta tid för medarbetarna så att de känner att deras engagemang är betydelsefullt.

Sandra Nilsson delar med sig av sina erfarenheter från driftsättningen av en ny operationsavdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läs om hennes lärdomar här!

Adobestock 247973217

2022-08 Artikel

De tre vanligaste fallgroparna när man delar uppgifter om patienter och brukare

Som personal inom vård och omsorg delar du dagligen uppgifter om patienter och brukare. Det kan handla om information till patienten, en anhörig, annan vårdgivare, myndighet, men också delning av information inom den egna verksamheten. Har du koll på vad du får göra och när du behöver vara försiktig? Här reder Andrea Hemming, jurist på IMRAB (Institutet för medicinsk rätt), ut begreppen.

Adobestock 295698848 Hygien Artikel Beskuren

2022-08 Artikel

Trots ny teknik för renhet och hygien – fortfarande beroende av traditionella tekniker som rengöring, desinfektion och sterilisering