Aktuellt

Joakim Elvius, Kursledare Maskindirektivet Och CE Märkning

2023-03 Artikel

Möt Joakim Elvius – ny kursledare för Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning

Joakim Elvius är specialist på maskinsäkerhet och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med CE-märkning, kravutredning och kvalitetssäkring. Från och med april 2023 är Joakim ny kursledare för SIFUs utbildning Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning och vi på SIFU hälsar honom varmt välkommen.

Majd Kamal, Deltagare På Energikurser 20 Och 2023IMG 4465

2023-03 Artikel

Intervju med kursdeltagare Majd Kamal

Majd Kamal är projektledare/energiexpert på Jönköping Energi och har under hösten bokat in sig på inte mindre än fyra kurser hos SIFU. Vi på SIFU är förstås mycket glada för det och tog kontakt med Majd för att höra hur han upplever SIFU som utbildningsleverantör.

Adobestock 327103705

2023-03 Nyhet

Möt Sirkka Persson – ny kursledare för Problematisk skolfrånvaro

Sirkka Persson är ny kursledare på vår kurs Problematisk skolfrånvaro. Hon har gedigen erfarenhet inom området och blivit uppmärksammad för sitt framgångsrika arbete med elever i behov av särskilt stöd. Vi fick möjlighet att få ta del av hennes tankar om skolfrånvaro och kursen. Läs intervjun med henne här.

Adobestock 265592218

2023-03 Artikel

Bättre vårdflöden och kortare vårdköer med hjälp av logistik

Hur kan ett logistiskt tänkande ge bättre vårdflöden och kortade vårdköer? Det får du lära dig på en workshop med Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet!

Adobestock 548175546 Mindre

2023-03 Artikel

Vilka är riskerna med att inte ha koll på sitt arbetsmiljöarbete?

Maria Johansson är föreläsare på SIFUs nya kurs Organisationshälsa | OSA. Vi ställde några frågor till Maria om kursens innehåll och vilka riskerna hon ser kan vara om företag inte arbetar aktivt med sin organisationshälsa?

Adobestock 66186080

2023-02 Artikel

Kan frågeställningar i detaljplanen ha olika förutsättningar beroende på vilken kommun man arbetar i?

Kalle Gustafsson är en av talarna på årets konferens Planhandläggardagarna. Han håller även i workshopen som avslutar konferensens andra dag.