Aktuellt

Adobestock 140086535 Stroke Beskuren

2022-02 Artikel

Surfplatta, VR-glasögon och TV-spel - kan det vara en del i strokerehabiliteringen?

Hur kan man använda ny teknik, som vi kanske främst förknippar med spel, lek och fritid, vid rehabilitering av stroke och andra förvärvade neurologiska skador? Birgitta Johansson arbetar som arbetsterapeut vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus och använder just den nya tekniken som ett komplement till sedvanlig arbetsterapi.

Spasticitet Bild Frykberg GDPR 2022

2022-01 Artikel

Från muskulärt behandlingsfokus till fokus på hjärnan

Vill du utveckla det sätt du du tänker kring och arbetar med spasticitet efter stroke?

Klimatdeklarationer Panorama

2022-01 Artikel

Klimatdeklarera byggnader - Vad innebär det?

Den 1 januari i år kom en ny lag, klimatdeklarationer för byggnader. Vad innebär den nya lagen, vilka byggnader rör det och vad innebär en eventuell sanktionsavgift?

Adobestock 482669344 (1)

2022-01 Artikel

LR – samarbetspartner och utställare på SO-dagarna 2022

Adobestock 482669344 (1)

2022-01 Artikel

Natur & Kultur – utställare på SO-dagarna 2022

Adobestock 482669344

2022-01 Artikel

SO-rummet – samarbetspartner på SO-dagarna 2022