Aktuellt

Adobestock 257610914 (1) (1)

2022-08 Artikel

Dräger - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022

Adobestock 224173795

2022-08 Artikel

Se till att avsätta tid för medarbetarna så att de känner att deras engagemang är betydelsefullt.

Sandra Nilsson delar med sig av sina erfarenheter från driftsättningen av en ny operationsavdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läs om hennes lärdomar här!

Adobestock 257610914 (1)

2022-08 Artikel

Chromaviso - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022

Adobestock 247973217

2022-08 Artikel

De tre vanligaste fallgroparna när man delar uppgifter om patienter och brukare

Som personal inom vård och omsorg delar du dagligen uppgifter om patienter och brukare. Det kan handla om information till patienten, en anhörig, annan vårdgivare, myndighet, men också delning av information inom den egna verksamheten. Har du koll på vad du får göra och när du behöver vara försiktig? Här reder Andrea Hemming, jurist på IMRAB (Institutet för medicinsk rätt), ut begreppen.

Adobestock 295698848 Hygien Artikel Beskuren

2022-08 Artikel

Trots ny teknik för renhet och hygien – fortfarande beroende av traditionella tekniker som rengöring, desinfektion och sterilisering

Adobestock 257610914 (1)

2022-06 Artikel

Medicvent - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022