Aktuellt

Webinar | Betong

2022-03 Artikel

Webinar | Betong

Tack för att du deltog på vårt webinar tillsammans med Daniel Grytfors.

Adobestock 327103705

2022-03 Artikel

Problematisk skolfrånvaro – intervju med Eric Donell

Eric Donell är föreläsare med mångårig erfarenhet av att utbilda skolpersonal om elever med särskilda behov som exempelvis ADHD, Autism och Tourettes syndrom. Han är vice ordförande för Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och arbetar till vardags som sjuksköterska på BUP. Där arbetar han bland annat med rådgivning och föräldrautbildning.

Adobestock 427556949 Neonatalvård

2022-02 Artikel

Hur kan man veta hur smärta upplevs hos de allra minsta barnen?

Vad vet vi om hur nyfödda upplever smärta? Vi ställde frågan till Emma Olsson specialistsjuksköterska och forskare inom neonatologi och smärta. Emma var en av föreläsarna på 2022 års konferens Neonatalvård.

Magnus Brile Porträtt Mindre

2022-02 Artikel

Varför skall man certifiera sig som byggarbetsmiljösamordnare?

Vi ställde frågan till Magnus Brile, ämnesområdesexpert inom bas-området och kursledare hos oss på SIFU.

Adobestock 129678138 Hyresrätt Artikel

2022-02 Artikel

Undvik de vanligaste misstagen som hyresvärd eller hyresgäst!

Emma Berg och Petter Norberg, kursledare inom hyresrätt, ger exempel på fallgropar och hur du undviker dem.

Adobestock 265592218

2022-02 Artikel

Förbättrade vårdflöden med ett logistiktänk

Hur kan ett logistiskt tänkande ge bättre vårdflöden och kortade vårdköer? Det får du lära dig på en workshop med Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet!