Aktuellt

Arbetssätt vi tar med oss till post pandemi

2021-06 Artikel

Arbetssätt vi tar med oss till post pandemi

Johan Liliequist är basenhetschef och överläkare på ortopeden, Västerviks sjukhus. Den 26 april inleder han konferensen Optimerad operationsplanering med en föreläsning om att förkorta och effektivisera flödet från remiss till åtgärd. Det är vi glada för! Inför konferensen ställde vi några frågor relaterade till pandemin och hur den påverkat den enhet där Johan är verksam.

Att behålla engagemang, teamkänsla och flexibilitet i en snabbt föränderlig tillvaro - med pandemin i åtanke

2021-06 Artikel

Att behålla engagemang, teamkänsla och flexibilitet i en snabbt föränderlig tillvaro - med pandemin i åtanke

Vi på SIFU är glada att återigen hälsa Lena Pettersson välkommen som föreläsare på konferensen Optimerad operationsplanering! Mycket har hänt sedan sist, både organisatoriskt inom Region Gävleborg där hon arbetar och- givetvis- pandemin, som påverkat hela sjukvården. Operationsenheterna har förstås påverkats i grunden, med uppskjutna operationer, omfördelning av personal och hanteringen av smittan.

Lär dig mer om torra ögon - intervju med Fredrik Källmark, en av landets främsta experter på ämnet

2021-04 Artikel

Lär dig mer om torra ögon - intervju med Fredrik Källmark, en av landets främsta experter på ämnet

En av våra talare på konferensen Ögonsjukvård är Fredrik Källmark. Han driver landets enda enda specialistklinik för patienter med torra ögon. Fredrik menar att i Sverige är torra ögon en eftersatt och underdiagnostiserad sjukdom. Här svarar Fredrik Källmark på våra frågor om torra ögon.

Adobestock 172777918 Bäst För Visning

2021-01 Artikel

Fem steg för felsökning inom el

Ibland uppstår fel i elanläggningar och du kan behöva göra en felsökning. Då finns det saker som kan vara bra att tänka på. Vi har listat fem steg som du kan använda för att lyckas med din felsökning.

Adobestock 481835240 Bäst För Visning (1)

2021-01 Artikel

Injusteringsvecka i Stockholm!

Adobestock 220264262

2021-01 Artikel

Möt en av våra kursledare inom VVS!

Lennart Berg är kursledare på vår kurs Centralgasanläggningar för drifttekniker. Han har gedigen erfarenhet inom området. Vi fick möjlighet att ta del av hans tankar om centralgasanläggningar och hur regelverket har förändrats under tiden han har varit aktiv inom området. Läs intervjun med honom här!