Aktuellt

Adobestock 271262804 Mindre Och Smalare

2024-01 Artikel

Effektiva inköp kan vara nyckeln till företagets överlevnad

I tider av ekonomisk nedgång och globala kriser är det avgörande för företag att finna vägar till effektivitet och lönsamhet. I Sverige, där vi just nu befinner oss i en lågkonjunktur och med internationella kriser som driver upp priser på råvaror, blir inköpsprocessen en central betydelse för företagets överlevnad och framgång. Genom att förbättra och fördjupa kunskaperna inom inköp, såsom inköpsstrategier, förhandlingstekniker och avtalsförvaltning, öppnar företag upp möjligheter till långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft.

Adobestock 292341121

2023-12 Artikel

Intervju med Jan-Olof Johansson, kursledare inom form och lägetoleranser

Jan-Olof Johansson är en kursledare som ofta hyllas för sin djupa kunskap, sitt engagemang och sitt unika sätt att undervisa. I mer än 40 år har Jan-Olof hållit i utbildningar hos SIFU, något vi är mycket glada och tacksamma för.

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2023-11 Nyhet

Pumpab – utställare på Cisterndagarna 2024

Vi hälsar Pumpab varmt välkomna som utställare på Cisterndagarna den 30-31 januari i Göteborg!

Roland Jonsson (Fotograf Jan Fredriksson)

2023-11 Artikel

Energilegendaren Roland Jonsson intervjuas inför Energideklarationsdagen

En av talarna på Energideklarationsdagen den 24 januari är Roland Jonsson, en av Sveriges främsta energiexperter. Roland har lång erfarenhet från VVS och energisidan och har beskrivits som energilegendaren och energigurun i branschen. Han är certifierad energideklarant nivå K och har länge arbetat med att utbilda andra i energi och VVS på olika yrkesskolor.

Adobestock 396564479

2023-11 Artikel

SPT – samarbetspartner till Cisterndagarna 2024

Vi är glada att presentera vår samarbetspartner SPT på konferensen Cisterndagarna den 30 -31 januari 2024 i Göteborg.

Adobestock 396564479

2023-11 Artikel

Euromekanik - en av våra utställare på Cisterndagarna 2024

Vi hälsar Euromekanik varmt välkomna som utställare på Cisterndagarna den 30-31 januari 2024 i Göteborg!