Aktuellt

Adobestock 257610914 (1)

2022-05 Artikel

MedicSolution Nordic - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022

Adobestock 180561140 Styr Och Regler Artikel Maj 2022 Beskuren

2022-05 Artikel

Det är alltid ekonomin som styr när man automatiserar en fastighet

Styr- och reglersystemet styr i princip alla fastighetens tekniska funktioner, såsom ventilation, kyla, värme, varmvatten och belysning. De olika systemen har även en styrning sinsemellan. Ett väl optimerat styr- och reglersystem är kostnadseffektivt med låg miljöpåverkan, hög energiprestanda och ger en god inomhusmiljö.

Josua Och Birgitta Ute 1 Beskuren För Artikel

2022-05 Artikel

SIFU:s nya ägare: "Vi befinner oss i en framtidsbransch!"

Sedan 2021 drivs SIFU av nya ägare. Det är Josua Falck, VD och Birgitta Olausson Korpi, ekonomichef som tagit över vid rodret. Båda har lång erfarenhet från utbildningsbranschen. Vi frågade dem hur de ser på framtiden för yrkeskunnande och kompetensutveckling och hur de vill utveckla SIFU för att möta behovet av utbildning framöver.

Adobestock 257610914 (1)

2022-05 Artikel

Getinge - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022

Adobestock 445766873 Mindre

2022-05 Artikel

Vad är skillnaden mellan Bas-P och Bas-U?

Inför ett byggprojekt så har byggherren ett ansvar att utse en ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för planeringsfasen respektive utförandefasen. Men vad är då skillnaden mellan Bas-P och Bas-U? Så här beskriver Arbetsmiljöverket det.

Adobestock 257610914 (1)

2022-05 Artikel

Lindner Scandinavia - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022