Aktuellt

Adobestock 140086535 Stroke Beskuren

2022-12 Artikel

Surfplatta, VR-glasögon och TV-spel - kan det vara en del i strokerehabiliteringen?

Hur kan man använda ny teknik, som vi kanske främst förknippar med spel, lek och fritid, vid rehabilitering av stroke och andra förvärvade neurologiska skador? Birgitta Johansson arbetar som arbetsterapeut vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus och använder just den nya tekniken som ett komplement till sedvanlig arbetsterapi.

Klimatdeklarationer Panorama

2022-01 Artikel

Klimatdeklarera byggnader - Vad innebär det?

Den 1 januari i år kom en ny lag, klimatdeklarationer för byggnader. Vad innebär den nya lagen, vilka byggnader rör det och vad innebär en eventuell sanktionsavgift?

Adobestock 121021314 Beskuren Cisterner Med Blommor

2021-12 Artikel

Vad är på gång inom säkerhet och provning av cisterner och tankar - Milan Poznic, KIWA ger en utblick

På konferensen Cisterndagarna kommer Milan Poznic, teknisk chef, Kiwa och Robert Boer, kommersiellt ansvarig för tankar och cisterner, Kiwa att tala om provning och säkerhet vid bedömning av status på en cistern.

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2021-12 Artikel

Hempel - en av våra utställare på Cisterndagarna

Adobestock 373506925 Mindre

2021-11 Artikel

Kostnadsfritt ledarskapsseminarium - Unikt tillfälle!

Just nu vidareutvecklar vi vår ledarskapskurs i arbetsledning och vi söker dig som vill ingå i vår testpanel. Seminariet går torsdagen den 9 december på plats i våra lokaler i Göteborg mellan kl. 09 till ca. 16.00. Fika ingår.

Adobestock 258795655 Lååååång

2021-11 Artikel

Föds man som ledare eller kan man lära sig rollen?

För en del kommer ledarskapet helt naturligt och för andra så är det inte lika självklart. Beslutsfattare antar ofta att en person som visar kompetens och presterar bra i sitt jobb också sannolikt har ledarskaps- och ledningspotential.