Aktuellt

Adobestock 427556949 Neonatalvård

2022-02 Artikel

Hur kan man veta hur smärta upplevs hos de allra minsta barnen?

Vad vet vi om hur nyfödda upplever smärta? Vi ställde frågan till Emma Olsson specialistsjuksköterska och forskare inom neonatologi och smärta. Emma var en av föreläsarna på 2022 års konferens Neonatalvård.

Magnus Brile Porträtt Mindre

2022-02 Artikel

Varför skall man certifiera sig som byggarbetsmiljösamordnare?

Vi ställde frågan till Magnus Brile, ämnesområdesexpert inom bas-området och kursledare hos oss på SIFU.

Adobestock 129678138 Hyresrätt Artikel

2022-02 Artikel

Undvik de vanligaste misstagen som hyresvärd eller hyresgäst!

Emma Berg och Petter Norberg, kursledare inom hyresrätt, ger exempel på fallgropar och hur du undviker dem.

Adobestock 265592218

2022-02 Artikel

Förbättrade vårdflöden med ett logistiktänk

Hur kan ett logistiskt tänkande ge bättre vårdflöden och kortade vårdköer? Det får du lära dig på en workshop med Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet!

Adobestock 140086535 Stroke Beskuren

2022-02 Artikel

Surfplatta, VR-glasögon och TV-spel - kan det vara en del i strokerehabiliteringen?

Hur kan man använda ny teknik, som vi kanske främst förknippar med spel, lek och fritid, vid rehabilitering av stroke och andra förvärvade neurologiska skador? Birgitta Johansson arbetar som arbetsterapeut vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus och använder just den nya tekniken som ett komplement till sedvanlig arbetsterapi.

Spasticitet Bild Frykberg GDPR 2022

2022-01 Artikel

Från muskulärt behandlingsfokus till fokus på hjärnan

Vill du utveckla det sätt du du tänker kring och arbetar med spasticitet efter stroke?