Aktuellt

Adobestock 295359552 Ny Bild Framtidens Operationsavdelning (1)

2023-05 Artikel

Siemens Healthineers - utställare på Framtidens operationsavdelning 2023

Adobestock 489672835 Ögonsjukvård 2022

2023-05 Artikel

Hur blir man tryggare i bedömning vid akuta ögontillstånd?

Adobestock 325728542 Bäst För Visning (1)

2023-04 Artikel

Sveriges Lärare - samarbetspartner och utställare på Forum för anpassad grund- och gymnasieskola 2023

Adobestock 295359552 Ny Bild Framtidens Operationsavdelning (1)

2023-04 Artikel

MedicSolution Nordic – utställare på Framtidens operationsavdelning 2023

Adobestock 427556949 Neonatalvård

2023-04 Artikel

Hur upplevs smärta hos de allra minsta barnen?

Vad vet vi om hur nyfödda upplever smärta? Vi ställde frågan till Emma Olsson specialistsjuksköterska och forskare inom neonatologi och smärta. Emma föreläser på konferensen Neonatalvård.

Adobestock 294709143 Mindre

2023-04 Artikel

Flytten av Kiruna stad - ett projekt som planerats in i minsta detalj

Under flera års tid har arbetet med stadsutveckling och flytten av Kiruna stad pågått och planerats i detalj. Nina Eliasson är enhetschef plan, stadsbyggnadsavdelningen på Kiruna kommun och har varit med från start. Nina är även en av talarna på årets konferens Planhandläggardagarna.