Vad är självledarskap och vad kan du ha för nytta av det i både yrkes- och privatliv?

Vad är självledarskap och vad kan du ha för nytta av det i både yrkes- och privatliv?

En av talarna på årets konferens Forum för medicinska sekreterare är Anki de Morais som har föreläst hos oss på SIFU sedan 2018 med mycket nöjda kursdeltagare. Anki är konsult inom ledarskap och grupputveckling och har föreläst och utbildat inom självledarskap och ledarskap sedan 2003. 

Här får vi möjlighet att ta del av hennes tankar kring självledarskap inför konferensen. 

Hej Anki,

Ditt pass kommer att kretsa kring självledarskap i både yrkes- och privatliv. Vad innebär egentligen begreppet självledarskap?
Grunden i självledarskap är en god självinsikt och vara medveten om sitt inre liv vad gäller riktning, motivation och behov.

Hur omsätter man detta till något som man rent praktiskt kan ha nytta av i sin vardag?
Det handlar väldigt mycket om att skapa utrymme i vardagen att lyssna inåt och ta vara på den gratis energi som det innebär att vara sann mot sig själv. Det kan tex vara att lyssna på en guidad meditation fem minuter varje dag eller att dagligen svara på några frågor som inte heller behöver ta mer än några minuter. Ett litet steg nu kan leda till stora förändringar på sikt.

Vad hoppas du på att deltagarna kommer att få med sig från ditt talarpass?
Att få inspiration att inför en mindre konkret handling i vardagen idag som leder till en större framtida förbättring. Det finns alltid något man kan göra. Jag tycker dessa frågor som ställdes av Hillel för redan 2000 år sedan fångar det bra: ”Om inte jag, vem? Om inte nu, när?”

Tack för att vi fick möjlighet att ställa dig några frågor inför konferensen – vi ser fram emot att lyssna till ditt pass samt träffa dig på plats!

Anki de Morais, konsult inom ledarskap och grupputveckling. Anki har egen chefs- och ledarerfarenhet från 15 år i näringslivet. Hon har hjälpt över 2 000 chefer och ledare att utvecklas sedan år 2003 och är certifierad UGL-handledare, Diplomerad Coach enligt ICF:s standard samt Diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes.

Tillbaka till konferensen Forum för medicinska sekreterare >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: