Kan frågeställningar i detaljplanen ha olika förutsättningar beroende på vilken kommun man arbetar i?

Kan frågeställningar i detaljplanen ha olika förutsättningar beroende på vilken kommun man arbetar i?

Kalle Gustafsson är en av talarna på årets konferens Planhandläggardagarna. Han håller även i workshopen som avslutar konferensens andra dag.

Hej Kalle. Du kommer att hålla i ett pass som du kallar ”Arbeta dig fram till plankartan på bästa sätt”. Vad hoppas du att man som deltagare skall ta med sig efter din föreläsning?

Jag hoppas att man efter föreläsningen får med sig väldigt konkreta råd gällande hur man ska tänka i alla detaljplaner. Om man följer råden tror jag att man har en bra grund att stå på när man ska upprätta den viktigaste planhandlingen – plankartan.


Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på i processen att effektivt arbeta med plankartan utan att tumma på kvaliteten?

Att man först och främst inte reglerar sådant som styrs på andra sätt med hjälp av annan lagstiftning och att man inte försöker styra sådant som man faktiskt inte får styra i en detaljplan - tyvärr är det inte helt ovanligt. I övrigt så tror jag det viktigaste är att man just fokuserar på det som är väsentligt och inte glömmer bort att regleringarna ska ha stöd i planens syfte.


Berätta lite om workshopen som du leder och föreläser på

Workshopen behandlar ett flertal frågeställningar som är högst relevanta i de flesta detaljplaner. Jag märker att man behandlar dessa frågor på väldigt olika sätt, beroende på vilken kommun man jobbar i. Här kommer man att få reda på hur workshopens deltagare (och jag) ser på frågeställningarna.


Vad är det största värdet från workshopen som deltagaren kommer att ta med dig tror du?

Ett stort värde är att man kommer att få en mycket bredare bild av hur dina kollegor i branschen tacklar olika problem, man har mycket att lära av varandra! Jag hoppas att man tar med sig kunskap från workshopen som kommer att underlätta i det dagliga arbetet.

Tack Kalle för att du tog dig tid. Vi ser fram emot att träffa- och lyssna till dig och övriga föreläsare på Planhandläggardagarna den 30-31 maj.


Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter AB

Kalle är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska högskola och har upprättat ett mycket stort antal detaljplaner. Han har stor erfarenhet av komplexa planarbeten och god kunskap om plan-och bygglagen vilket gjort att han har agerat rådgivare åt ett flertal kommuner.

 

Läs mer om konferensen 

Läs mer och boka dig på årets konferens av Planhandläggardagarna 30 - 31 maj. En matnyttig konferens för dig inom kommun och stadsförvaltning.

Program

Här kan du ladda ner > och läsa mer om konferensens hela talarprogram