Vilka är riskerna med att inte ha koll på sitt arbetsmiljöarbete?

Vilka är riskerna med att inte ha koll på sitt arbetsmiljöarbete?

Maria Johansson är föreläsare på SIFUs nya kurs Organisationshälsa | OSA. Vi ställde några frågor till Maria om kursens innehåll och vilka riskerna hon ser kan vara om företag inte arbetar aktivt med sin organisationshälsa?

Hej Maria, välkommen till oss!
Berätta lite, vem är du och vad har du för bakgrund?

Jag är OSA-konsulten med stort engagemang för att stötta arbetsplatser som vill utveckla ett mer offensivt arbetsmiljöarbete. Kombinationen av att vara utbildad Hälsovetare och Diplomerad Arbetsmiljöutbildare skvallrar om att det är just det främjande perspektivet på arbetsmiljöfrågorna som är min spets. Jag har under flera år arbetat med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön gentemot arbetsplatser och vet att ett stort ledarengagemang för frågorna och hög delaktighet från medarbetarna är två viktiga grundförutsättningar- vilket jag också tar utgångspunkt i när jag själv håller utbildning.

Vad innebär organisationshälsa?

Organisationshälsa kan man säga handlar om hur organisationen och människorna i den mår och fungerar över tid. Om det finns tillräckliga resurser för att klara uppdraget och de krav som ställs, för att på det sättet kunna förverkliga organisationens mål. Ett gott arbetsklimat och goda arbetsvillkor är nyckelfaktorer för en god organisationshälsa. I mina utbildningar utgår jag från modellen ”Healthy Workplace- a model for action”, som är Världshälsoorganisationens (WHO) modell för hållbara och hälsosamma arbetsplatser.

Vilken skulle du säga, är den största nyttan med ett engagerat OSA arbete?

Genom att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön skapas hållbara och hälsosamma arbetsplatser, där människor mår bra, trivs och har goda möjligheter att prestera. Lite mer konkret så handlar ett engagerat OSA-arbete om att i det vardagliga arbetet hitta forum och former för att hantera frågor om arbetsbelastning, arbetstider och arbetsklimat, för att på det sättet främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa.

Vad är den största risken för en organisation att inte ta OSA på allvar?

Tar du inte frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på allvar är risken stor att sjukskrivningarna ökar, att arbetsgrupper presterar sämre på grund av konflikter och försämrade samarbeten samt att enskilda medarbetare upplever en försämrad hälsa som påverkar individen både privat och professionellt.

Finns det några ekonomiska effekter att vinna på ett medvetet arbete?

Det gör det såklart och jag skulle vilja citera Världshälsoorganisationen (WHO) som poängterar att ”Good health is good business”. Det finns ett flertal studier som visar att vi på varje investerad krona kan få tre till fem kronor tillbaka- det är helt klart en bra investering att satsa på ett mer medvetet OSA-arbete.

Avslutningsvis, vem skall gå kursen tycker du?

Kursen vänder sig till ledare, arbetsledare, olika stödfunktioner samt skyddsombud. Man kan säga att den vänder sig till befattningar och personer med engagemang för frågor som rör arbetsmiljö och hälsa generellt och arbetsbelastning och arbetsklimat specifikt.

Maria, stort tack för att du tog dig tid för den här intervjun. Vi ser fram emot att möta dig och dina kursdeltagare i SIFUs lokaler framöver.

Läs mer om kursen Organisationshälsa | OSA som Maria är kursledare för.

Maria Johansson Föreläsare SIFU


Maria Johansson

Maria är kursledaren som med pedagogisk skicklighet leder utbildningar som genomsyras av hög delaktighet, dialog och engagemang.

Hon driver sitt eget konsultföretag, OSA-konsulten där hon utbildar inom arbetsmiljö generellt och inom organisatorisk och social arbetsmiljö specifikt. Maria har en Filosofi Kandidatexamen i Pedagogik med inriktning Hälsopromotion, är Diplomerad Arbetsmiljöutbildare för Prevent samt utbildad Katalyserande Coach (Gothia Akademi).