Bättre vårdflöden och kortare vårdköer med hjälp av logistik

Bättre vårdflöden och kortare vårdköer med hjälp av logistik

Hur kan ett logistiskt tänkande ge bättre vårdflöden och kortade vårdköer? Det får du lära dig på en workshop med Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet!

Hej Malin,

På konferensen Optimerad operationsplanering håller du i en workshop, där vi ska få lära oss arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation. Du säger i konferensprogrammet att effektiva vårdkedjor handlar om att göra rätt saker och ett mer logistiskt tänkande ger nya möjligheter för att korta väntetiderna till operation.
Vad får vi lära oss på workshopen om att tänka logistik vid operationsplaneringen?

Jag kommer bjuda på konkreta verktyg om att mäta för att förstå, hur variation påverkar väntetider och exempel på hur man konkret kan korta väntan för patienterna. Vi kommer även att ta upp vikten av att visualisera data för att förstå verksamheten vid planering av vårdproduktion.

Berätta lite om din forskning och undervisning!

Jag undervisar inom vårdlogistik där bl.a. strategier för planering av vårdproduktion ingår. Den gemensamma nämnaren inom min forskning är patientflöden och hur strukturer påverkar och skapar förutsättningar för verksamheterna att utföra sina uppdrag. Min avhandling handlar om hur man kan använda sig av logistikteorier i vården för att förbättra genomströmningen av och korta väntan för patienter. 

Skiljer sig planering och logistik åt mellan olika områden i sjukvården?

Ja, det gör den. Jag har studerat vården i olika projekt på både bredden och höjden 😊. Specialistsjukvården, närsjukvården, kommunal vård och omsorg, tjänstenivå inom regioner och även lite den politiska styrningen. Patientgrupperna har varit både planerad och akut verksamhet samt patienter med kroniska tillstånd. Produktionslogiken skiljer sig åt mellan dessa grupper och olika modeller passar därför olika bra.

På vilket sätt påverkar variation resurseffektiviteten och väntetider till operation? 

Variation finns i alla verksamheter och påverkar både möjligheterna till planering och resurseffektivitet. Inflödet varierar i patientbehov och när remisser inkommer, processgenomförande i hur lång tid de olika aktiviteterna tar för att en patient ska bli färdigbehandlad men det finns också variation i kapacitetsutnyttjande. All denna variation påverkar hur stort resursutnyttjande man kan ha samt hur långa väntetider det blir till operation. 

Tack Malin Wiger för att du delar med dig av dina kunskaper! Vi ser fram emot att höra mer från dig på konferensen!

Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet.

Malin har doktorerat inom vårdlogistik med inriktning på hur effektiva vårdkedjor skapas. Hon har stor erfarenhet av olika forskningsprojekt från specialistsjukvård och implementering av politiska beslut som påverkar patientflöden. Hon har också stor erfarenhet av att undervisa inom logistisk och vårdlogistik vid högre utbildning. Malin höll förra årets uppskattade workshop och återkommer med en uppdaterad workshop inom logistisk i år.

 

Tillbaka till konferensen Optimerad operationsplanering >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: