Förbättrade vårdflöden med ett logistiktänk

Förbättrade vårdflöden med ett logistiktänk

Hur kan ett logistiskt tänkande ge bättre vårdflöden och kortade vårdköer? Det får du lära dig på en workshop med Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet!

Hej Malin,

På konferensen Optimerad operationsplanering håller du i en workshop, där vi ska få lära oss arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation. Du säger i konferensprogrammet att effektiva vårdkedjor handlar om att göra rätt saker och ett mer logistiskt tänkande ger nya möjligheter för att korta väntetiderna till operation.
Vad får vi lära oss på workshopen om att tänka logistik vid operationsplaneringen?

Jag kommer bjuda på konkreta verktyg för att kartlägga planeringsprocessen, ledtidsanalys och exempel på hur man konkret kan korta väntan för patienterna. Vi kommer även att ta upp produktivitet och effektivitet som begrepp som är viktiga att förstå vid planering av vårdproduktion.

Berätta litet om din forskning och undervisning!

Jag undervisar inom vårdlogistik där bl.a. strategier för planering av vårdproduktion ingår. Den gemensamma nämnaren inom min forskning är patientflöden och hur strukturer påverkar och skapar förutsättningar för verksamheterna att utföra sina uppdrag. Min avhandling handlar om hur man kan använda sig av logistikteorier i vården för att förbättra genomströmningen av och korta väntan för patienter. 

Skiljer sig planering och logistik åt mellan olika områden i sjukvården?

Ja, det gör den. Jag har studerat vården i olika projekt på både bredden och höjden 😊. Specialistsjukvården, närsjukvården, kommunal vård och omsorg, tjänstenivå inom regioner och även lite den politiska styrningen. Patientgrupperna har varit både planerad och akut verksamhet samt patienter med kroniska tillstånd. Produktionslogiken skiljer sig åt mellan dessa grupper och olika modeller passar därför olika bra.

Inför workshopen ställer du frågan om det faktiskt är så att vårdgarantin kan förlänga ledtiden? Hur tänker du kring det?

Det vi har kunnat se i studier är att verksamheterna anpassar sig för att garanterat komma innanför de angivna tiderna i vårdgarantin. Man lägger helt enkelt in lite buffert i antalet dagar för att med säkerhet kunna hålla garantin. Det blir alltså en omedveten manipulering av data. Så ur patientens perspektiv kanske det inte alls kortar väntan men det som registreras visar upp en förkortning i ledtid i av en del av patientärendet.

Tack Malin Wiger för att du delar med dig av dina kunskaper!
Vi ser fram emot att höra mer på konferensen Optimerad operationsplanering!
Välkomna! 

 

 

Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: