Möt Sirkka Persson – ny kursledare för Problematisk skolfrånvaro

Möt Sirkka Persson – ny kursledare för Problematisk skolfrånvaro

Sirkka Persson är ny kursledare på vår kurs Problematisk skolfrånvaro. Hon har gedigen erfarenhet inom området och blivit uppmärksammad för sitt framgångsrika arbete med elever i behov av särskilt stöd. Vi fick möjlighet att få ta del av hennes tankar om skolfrånvaro och kursen. Läs intervjun med henne här.

Hej Sirkka,
Du har många års erfarenhet inom skolans värld. Vill du berätta lite mer om din bakgrund?
Jag är uppvuxen med flera i min närhet som arbetat inom skolans värld och har haft flera fina förebilder som bidragit till vem jag ville bli för andra. Jag har undervisat på skolans alla stadier och arbetat både i förskoleklass och på fritids. Jag började arbeta som rektor vt 2002 och gick rektorsprogrammet 2003-2006 och sedan det som kallades rektorslyftet 2011-2012. Efter rektorslyftet fick jag uppdrag som handledare, dialogpartner och föreläsare på Rektorsprogrammet, fortbildning för förskolechefer och rektorslyftet. Under mina år som rektor jobbade vi mycket med skolutveckling och vi tog emot många studiebesök både från Sverige och utlandet. Jag har alltid arbetat för eleven i centrum och det är en stor orsak till vårt framgångsrika arbete för och med elever med problematisk skolfrånvaro.

Vad anser du är de största utmaningarna med att öka skolnärvaro?
Den absolut största utmaningen är att man reagerar alldeles för sent så eleven redan har hunnit misslyckas många gånger och hamnat i så stora svårigheter att det blir svårt att ta sig till skolan. Detta beror många gånger på att det saknas ett tydligt, genomtänkt, strukturerat och systematiskt arbete för tidig upptäckt av svårigheter. Tyvärr är det också vanligt med både brist på kompetens och att stolthet och prestige står i vägen för att möta elevens behov.

Vad är det viktigaste i arbetet med att få tillbaka elever till skolan?
Lägg bort all prestige, se till varje enskild elevs behov, våga ta små steg, signalera att det aldrig är kört och ge aldrig upp.

Vad får deltagarna med sig från kursen?
Det får bland annat med sig flera viktiga hur man kan göra och inte bara vad man borde göra. Dvs de får konkreta redskap för eget närvarofrämjande utvecklingsarbete på sina skolor. De får också med sig kunskap om riskfaktorer och hur man kan arbeta förebyggande för att minska risken för hemmasittande elever och friskfaktorer för att främja närvaro. De får också med sig idéer kring hur de kan lyckas med att driva ett utvecklingsarbete på sina enheter som involverar alla på skolan.

Tack Sirkka för att du tog dig tid och deltog i intervjun. Vi ser fram emot att möta dig och dina kursdeltagare i SIFUs lokaler framöver!

Läs mer om kursen Problematisk skolfrånvaro här.

Sirkka Persson Problematisk skolfrånvaro  

Sirkka Persson
Sirkka Persson har arbetat som rektor i 18 år och i 15 år var hon delägare och huvudman för Kringlaskolan i Södertälje. Hon har föreläst, hållit i fortbildningsinsatser och skrivit en bok på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar hittar du nedan: