"En skola är inte bättre än sin ledning."

"En skola är inte bättre än sin ledning."

Inför konferensen Forum för skoladministratörer fick vi möjlighet att ställa några frågor till Pernilla Sandbom, moderator och talare på konferensen. Hon ska hålla föreläsningar om "Samverkan i skolan – skoladministratören, rektorn och lärarna" och "Framtidens skoladministratör – utmaningar och möjligheter". I intervjun delar hon bland annat med sig om sin bakgrund, utmaningarna för skoladministratörer och hennes bästa tips för att få samverkan i skolan att fungera så bra som möjligt.

Hej Pernilla, 

Vill du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund?

Jag har arbetat inom kommunal grundskola i drygt 30 år och varit på Stordammen F-9 i stort sett hela den tiden. Jag har arbetat ute i verksamheten tidigare i förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet och på fritids och det har varit till fördel för mig i det administrativa arbetet jag gör i dag. För mig har det alltid varit viktigt att ha en helhetsbild ”veta lagom mycket om allt”, jag gillar att ha kontroll.😊 Mitt nära samarbete med Rektor och en god kommunikation med alla medarbetare där vi respekterar varandras professioner gör att jag fortfarande trivs och är kvar efter alla dessa år.

Du medverkar som moderator och talare på konferensen – vad kommer deltagarna få med sig från dina föreläsningar?

Det jag ofta pratar om när jag är ute och möter andra administratörer är att man behöver bygga sin roll från grunden och vara en del av ledningen. Ta plats, kommunicera och synliggöra allt det arbete som faktiskt ligger till grunden för att en skola ska fungera bra. Som en av alla viktiga kuggar i maskineriet. De kommer få ta del av det arbetet som vi har lagt ner för att få en så väl fungerande administration som möjligt utifrån de behov som vi har. Det har varit med och motgångar som jag gärna delar med mig av men framför allt hur jag har organiserat och strukturerat administrationen där den även är synlig för övriga medarbetare.

Vilken är den största utmaningen för skoladministratörer idag och i framtiden?

Förståelsen för arbetet och vad som faktiskt görs. Rollen ser olika ut på skolorna utifrån varje skolas behov, storlek och organisation. Det gör att det är så svårt att exakt säga vad en Skoladministratör gör och i en arbetsbeskrivning är det ofta mycket som är övergripande. Att synliggöra arbetet och tydliggöra processerna ökar också förståelsen för uppdraget både hos en själv och hos medarbetare.

Vad är dina bästa tips för att få samverkan i skolan att fungera så bra som möjligt?

Tydligt ledarskap. En skola är inte bättre än sin ledning. Allting börjar där, en ledning där man har en god förståelse för skolans alla olika funktioner förstår även värdet i att samverka och arbetar troligtvis aktivt utifrån det.

Vad ser du mest fram emot under konferensdagarna?

Nätverka och få ta del av andras erfarenheter! Det ger för mig en otrolig ”input” och jag kommer alltid tillbaka till jobbet efter en konferens med nya ögon på det jag gör och har.

Tack så mycket Pernilla, vi ser fram emot att ses på konferensen Forum för skoladministratörer!

Pernilla Sandbom, intendent, Stordammens skola i Uppsala

Pernilla har arbetat inom kommunal grundskola i 30 år och har ständigt arbetat med utvecklingsfrågor på olika nivåer. Idag arbetar hon aktivt med att synliggöra skoladministratörens viktiga roll med arbetsmiljön i fokus.

 

Läs mer om konferensen här.