Det går inte att stressa en blomma att slå ut – på samma sätt är det med sexlust

Det går inte att stressa en blomma att slå ut – på samma sätt är det med sexlust

På vinterns konferens Sexuell hälsa förekommer två såväl matnyttiga som intressanta pass om sexuell lustproblematik samt vanliga sexuella problem hos män. Dessa pass hålls båda två av Malin Drevstam. Som en liten smygtitt får vi nu chansen att lära oss mer på området lustproblematik redan innan konferensen. 

Hej Malin,  

• Hur kom du in på området och började arbeta med lustproblematik?
Jag började arbeta med smittspårning av sexuellt överförda infektioner som nybliven kurator på Danderyds sjukhus Sex- och samlevnadsmottagning. I samband med dessa samtal framkom ofta ytterligare svårigheter som ångest, otrohet och dysfunktionella sexuella beteenden. Många av de personer jag samtalade med hade svårt med nära relationer och jag fördjupade mig i hur otrygg anknytning kan ha betydelse för hur vårt sexliv utvecklas. Tillit till sig själv och en partner är grundläggande för sexlust för de allra flesta och lustproblematik i olika varianter är både det vanligaste och ofta mest komplexa av sexuella problem så det blev en naturlig förlängning av mitt arbete när jag fortsatte min utbildning till psykoterapeut och sexolog.

• Vad är det viktigaste i arbetet med lustproblematik, anser du?
Kartläggningen är väldigt viktigt för att behandlingen ska fokusera på rätt områden. Handlar det om en sexlust som funnits men försvunnit kan faktorer som stress, trötthet och tristess vara viktiga att rikta in sig på. Men i andra fall kan det handla om otrygghet, osäkerhet och att sex inte är något som man har positiva associationer till vilket påverkar lusten negativt. Ibland kan man behöva titta på tidigare erfarenheter både i nära relationer och sexuella situationer och i andra fall kan det handla om orimliga krav och förväntningar som kommer utifrån och känns pressande. Och för ytterligare några halkar sex långt ner på prioriteringslistan lusten får inte den näring den behöver för att blomma.

• Vilka är dina bästa tips kring bemötandet av den som söker hjälp som du skulle vilja dela med dig av?
Den absolut viktigaste förutsättningen för ett bra samtal är på ett sätt så självklar men förtjänar att upprepas - att inte vara dömande och att kunna ställa sig själv och sina egna tankar och upplevelser kring lust åt sidan och försöka förstå patientens upplevelse. Detta känns extra viktigt inom områden som olika sexuella preferenser och värderingar som ofta är laddade.

• Vilket är det viktigaste budskapet du vill dela med dig av till konferensens deltagare?
När det kommer till lustproblematik så är det såå värdefullt att betona vikten av att avsätta tid för att bjuda in och invänta lusten. Precis som det inte går att stressa en blomma att slå ut - så kan du inte heller pressa eller stressa fram sexlust. Att ta reda på vad man själv behöver för "näring", och sedan gödsla med detta ökar chansen att lusten kommer vilja blomma av sig själv.

Tack, Malin för att du tog dig tiden att svara på frågorna! Vi ser fram emot att höra mer från dig på konferensen som går av stapeln 5-6 december i år. Här kan du läsa mer om och anmäla dig till konferensen Sexuell hälsa >>


Malin Drevstam, socionom, leg. psykoterapeut och sexolog
Malin har sedan början av 2000-talet arbetat med behandling av sexuella problem hos individer och par, både inom vården (regionen) och på sin privata mottagning. Hon undervisar i sexologiska ämnen på högskolor, universitet och institut samt är författare till flera böcker inom sexologisk behandling, bland annat böckerna ”Lust och olust - om sex, närhet och anknytning (2019)” och ”Män och sex - om lust, funktion och relation (sep 2023)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: