Spännande att se byggvärlden och sjukhusverksamheten mötas och lära sig av varandra

Spännande att se byggvärlden och sjukhusverksamheten mötas och lära sig av varandra

Inför konferensen Framtidens operationsavdelning har vi fått möjlighet att ställa några frågor till två av talarna som delar med sig av sina erfarenheter från det pågående projektet NSM – Nya sjukhusområdet i Malmö.

Hej Anders och Pia,

  • Ni kommer under konferensen att dela med er av era erfarenheter kring samarbetet under projektet NSM – Nya sjukhusområdet i Malmö – vad tycker ni hittills har varit det allra mest spännande och roligaste som hänt i projektet? 
Det roligaste är att se byggproduktionen växa fram och att man därmed får se det som man varit med och planerat och projekterat. Man kan se det som att byggvärlden och sjukhusverksamheten har mötts och lärt sig av varandra och hittat formerna för att jobba tillsammans och lösa utmaningar. Även strategin i projektet med att personer ska följa sin omfattning från ”ax till limpa” är spännande.
  • Bortsett från åren med Covid-19-pandemin, vilka har varit de största utmaningarna längs vägen och hur har ni tacklat dessa?
En stor utmaning har varit att hantera ett långt byggprojekt i en ständig förändring, det vill säga hantering av ändring och nya förutsättningar, till exempel upphandling och utrustning. Vi har jobbat med parallella processer och en iterativ process som i många fall bygger på antagande för att ta sig framåt. 
  • Vilka lärdomar, yrkesmässiga såväl som personliga, tar ni med er från arbetet med NSM under åren?
Det som är självklart för en själv är en helt annan sak för en annan, speciellt när byggprojektet och verksamheten kommunicerar. Detta har lärt mig (Pia) att vi måste vara nyfikna på varandra och att alla tar ansvar för helheten. Personligen har jag (Anders) lärt mig att ha tålamod och en trygghet/lugn i att allting inte är konkret. 
  • Om några år, vad tror ni att ni kommer minnas tydligast från projektets gång?
Alla kollegor och de relationer som man hade i projektet som bidrog till en fantastisk projektkultur. 
  • I oktober ses vi på plats på konferensen – vad ser ni mest fram emot under dagarna? 
Vi ser fram emot att få dela med oss av våra erfarenheter och ta del av erfarenheter från kollegor.


Tack Anders och Pia för att vi fick möjlighet att lära oss lite mer om er och projektet ni är involverade i. Den 25-26 oktober får vi chans att träffa er på plats på höstens konferens - Framtidens operationsavdelning som du kan läsa mer om och anmäla dig till här >>
     


Anders Sjölin, projektledare, Strategiska projekt Regionfastigheter, Region Skåne
Anders är övergripande projektledare för IVA, OP och den steriltekniska enheten i NSM-projektet. Han har varit en del av projektet sedan 2016 och har en bakgrund från byggbranschen.

Pia Berglund, projektledare, programkontoret Nya SUS, Skånes universitetssjukhus
Pia är projektledare för verksamhet och omställning OP/Postop i NSM-projektet. Hon har varit en del av projektet sedan 2015 och har en bakgrund från både sjukvården och den medicintekniska branschen. De har samarbetat i projektet sedan 2017.

 

Tack till White Arkitekter för att vi har fått låna bilden projektbilden från Nya sjukhusområdet Malmö. Här kan du läsa mer om projektet >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: