Intervju med våra kursledare på Radonkonsult - Kurs inför certifiering!

Intervju med våra kursledare på Radonkonsult - Kurs inför certifiering!

Vi har pratat radon med våra kursledare Gilbert Jönsson och Maria Jönsson som tillsammans håller kursen Radonkonsult - Kurs inför certifiering hos oss. I intervjun kan du läsa om när radonhalten är för hög, om fastighetsägare måste mäta radon och var radon finns. Läs intervjun med kursledarna och lär dig mer om radon!

Hej Gilbert och Maria, 

När är radonhalten för hög? – Referensvärden?

Radonhalten inomhus i Sverige får inte vara för hög där personer vistas stadigvarande. För bostäder och skolor m.fl. lokaler är referensvärdet 200 Bq/m3. För arbetsplatser gäller gränsvärdet 200 Bq/m3. För att jämföra mätvärden med gräns-eller referensvärden ska mätresultatet vara ett årsmedelvärde.

Måste fastighetsägare mäta radon?

Kommunen är kontrollmyndighet för bostäder och skolor m.fl. lokaler. Arbetsmiljöverket är motsvarande myndighet för arbetsplatser. Båda dessa myndigheter kan begära av fastighetsägare att radonmätning görs. Om det inte görs kan myndigheterna utfärda vite.

Var finns radon och vilken är vanligast?

Vi har två väsentliga radonkällor i Sverige. Mest känd är byggnader med blåbetong som byggnadsmaterial. Blåbetong är alunskifferbaserad lättbetong. Det är dock marken som orsakar de högsta radonhalterna inomhus speciellt om byggnaden finns på mark med uranförande berggrund eller jordart.

 

Tack Gilbert och Maria för att ni ville berätta lite mer om radon. Vi ser fram emot att ses på kursen Radonkonsult - Kurs inför certifiering framöver!

 

Gilbert Jönsson och Maria Jönsson

Gilbert Jönsson och Maria Jönsson arbetar på Radonanalys som är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet. Företaget är specialist på mätning av: radon inomhus, i mark och i vatten, radioaktivitet i byggnadsmaterial, jordarter, bergarter och aska från förbränningsanläggningar samt radioaktivitet i biologiska och andra material.

 

Läs mer om kursen Radonkonsult - Kurs inför certifiering här!