I veckan startade SIFU i gång det första genomförandet av den nya kursen: Platsgjutning klass I-U | Omcertifiering

I veckan startade SIFU i gång det första genomförandet av den nya kursen: Platsgjutning klass I-U | Omcertifiering

En kurs som uppdaterar befintliga betongkunskaper och förbereder kursdeltagarna inför certifieringsprovet som görs dag tre. För dem som klarar tentamen förnyas betongcertifikatet med 10 år.

✨ Och vi kan här och nu säga stort GRATTIS till väl genomförd utbildning och godkänt prov till kursens samtliga 22 deltagare 👏⭐🥇

Sedan 2020 är betongcertifikat tidsbegränsade och behöver förnyas var tionde år. Reglerna och förnyelse för certifikat finns beskrivna i kapitel 6 i Betongföreningens Rapport nr 8.

SIFUs kurs ger dig nya kunskaper och insikter som:
✔ Nya och ändrade regelverk och standarder
✔ Nya tekniker och material för klimatförbättrad betong
✔ Repetition och fördjupning av central betongkunskap

Den 25 mars välkomnar vi nästa grupp till kursen!

Läs mer om omcertifieringskursen

#SIFU100år