Man tänker inte på att vanliga saker kan innehålla farliga kemikalier

Man tänker inte på att vanliga saker kan innehålla farliga kemikalier

Inför starten av SIFUs nya kurs – Kemikalier i varor – tog vi tillfället i akt att intervjua kursledare Thomas Ullhamre. Det blev ett givande samtal om den enorma produktionsökningen av varor och förekomsten av farliga kemiska ämnen samt om hur kemikalielagstiftningen förändrats och ställer nya, högre krav på såväl tillverkare, importörer och distributörer. Det finns en stor okunskap på marknaden.

Thomas Ullhamre, kursledare i kemikaliehantering hos SIFU

Hej Thomas,
du är en uppskattad kursledare hos SIFU sedan många år tillbaka. Vill du berätta lite om dig själv och din erfarenhet på kemikalieområdet för våra besökare?

 Jag har i grunden en MSc (Master of Science) i ekotoxikologi och har även läst andra utbildningar inom biologi och miljövetenskap, bland annat en forskarförberedande utbildning i etologi. Jag har också jobbat med kemikaliefrågor i många år. År 1991 började jag jobba på Kemikalieinspektionen och det var i samband med det som jag fick frågan om jag ville börja hålla i kemikalieutbildningar. Sedan dess har jag både undervisat och arbetat med kemikaliefrågor.

Jag arbetade på Kemikalieinspektionen i fem år, där jag bland annat höll i en vetenskaplig utvärdering av aktiva ämnen i bekämpningsmedel. I tre år arbetade jag på Länsstyrelsen med ansvar för kemikalietillsynen av olika verksamheter i länet. Därefter arbetade jag några år med miljöledningssystem på ett konsultbolag innan jag och min fru startade upp ett eget konsultföretag inom kemikaliehantering. Sedan dess har vi arbetat med uppdrag hos alla möjliga företag och branscher inom industrin.

Är det mycket som har förändrats under åren du arbetat med kemikaliefrågor?

Det är jättemycket som förändrats! Det är samma kemikalier och samma problem nu som då, men vi har bland annat fått en ny kemikalielagstiftning. När jag arbetade på Kemikalieinspektionen på 90-talet kom Miljöbalken. Sedan kom CLP och REACH i början av 2000-talet. Det var också på 90-talet, då jag arbetade på Kemikalieinspektionen, som vi började märka kemiska produkter. Tidigare krävdes ingen märkning avseende blandningar av kemiska ämnen. Industrin blandade ut miljöfarliga kemikalier med vatten för då behövdes ju ingen märkning, tyckte de. Märkligt, kan tyckas idag. Men sedan kom ny lagstiftning. År 2007 infördes även säkerhetsdatablad för att informera om risker med hälso- och miljöfarliga kemiska produkter och ämnen och hur man ska skydda sig och miljön. Det är mycket som har hänt.

Du har utvecklat en ny kurs inom området kemikaliehantering – Kemikalier i varor – vad är anledningen till det?

Varuproduktionen i världen har ökat enormt mycket de senaste trettio åren. Och därmed har även förekomsten av farliga kemikalier i varor ökat. Runt millennieskiftet börjande man diskutera farliga ämnen i varor och det har blivit ett ökat fokus på varuledet. Även om man infört ny lagstiftning kring kemiska ämnen och blandningar är det trots allt väldigt många problem som inte är lösta. Många varor innehåller farliga ämnen. Jag ser ju en massa felaktigheter när jag granskar säkerhetsdatablad.

Man tänker inte på att vanliga produkter kan innehålla farliga kemikalier som påverkar hälsa och miljö. Jag var på tillsyn för några år sedan hos ett företag som tillverkade plaststänger i olika färger och material. De hade inte förstått att deras stänger inte klassificerades som varor utan som kemiska produkter, som skulle anmälas till Kemikalieinspektionens register. De fick en chock när de insåg att de behövde anmäla hundratals produkter. Många företag som importerar vanliga saker tänker inte på att de omfattas av kemikalielagstiftningen. 

Lagstiftningen är komplex och du behöver ha god kunskap om CLP och REACH, som är de stora ramverken, men även om andra regler. Enligt REACH finns exempelvis regler om att man som tillverkare, importör eller distributör av varor som innehåller över 0,1 viktprocent av särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen, ska kunna informera konsumenten om det. Dessutom ska det rapporteras till SCIP, databasen hos ECHA. Det finns dessutom särlagstiftning för exempelvis  batterier, leksaker, material i kontakt med livsmedel som du kan vara berörd av. Olika regler gäller för olika typer av varor och beroende på vilken bransch du verkar inom. Det är viktigt att ha rätt kunskap!

Vad handlar kursen Kemikalier i varor om mer specifikt?

Tanken är att deltagarna ska förstå sitt ansvar och även veta hur de ska kunna ta sitt ansvar – hur de kan gå tillväga för att uppfylla lagstiftningen. 

Jag har många exempel från verkligheten som jag kommer att lyfta fram under kursens gång. Jag arbetade bland annat i många år med en stor importör av amerikanska bildelar, där vi under mer än ett års tid arbetade med att få en av de här enorma amerikanska leverantörerna att förstå vad för information som krävdes i Europa. Det har en annan lagstiftning i Nordamerika och många ämnen som är tillåtna i USA är inte tillåtna i Europa. På kursen kommer jag bland annat att gå in på vad man som importör behöver kunna med den här typen av exempel.

Vem riktar sig kursen till?

Alla som producerar, importerar eller distribuerar varor är berörda. Deltagarna kan exempelvis arbeta som kvalitetschefer, miljöchefer eller som ansvariga för compliance, arbetsmiljö- eller HSE.

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig från kursen?

Jag vill att de ska få en god förståelse för vilket ansvar de har och hur de ska hantera det!

Tack Thomas för en intressant och givande intervju! Vi ser fram emot kommande kurstillfälle!

***

Här kan du läsa mer om kursen Kemikalier i varor

Här hittar du alla våra kurser i kemikaliehantering