NE - utställare på SO-dagarna 2024

NE - utställare på SO-dagarna 2024

Vi hälsar NE välkomna som utställare på konferensen SO-dagarna 10-11 september 2024!

Kom och träffa NE på plats!

NE är ett kunskapsföretag som varit ett stöd för skolan i över 30 år. I dag erbjuder NE utöver ett nationellt uppslagsverk bland annat tryckta läroböcker för åk F–9 samt digitala läromedel i samtliga ämnen för grundskolan och i de gymnasiegemensamma ämnena. Alltid aktuellt innehåll som följer läroplanen.

Med NE säkerställer du att dina lärare och elever får tillgång till den senaste kunskapen och ett lärande anpassat efter deras behov. Skapa en engagerande och varierad lärmiljö med utbildningsfilmer, interaktiva övningar, laborationer och självrättande quiz. I tjänsterna finns integrerade stödfunktioner som översätter materialet till över 100 språk, få texten uppläst eller förtydligad med bilder. Allt stöd som krävs för en flexibel och individanpassad undervisning.

 

Vill du och ditt företag också synas på SO-dagarna?

Kontakta ansvarig projektledare för konferensen.

 

Tillbaka till konferensprogrammet!