Chromaviso - utställare på Framtidens operationsavdelning 2024

Chromaviso - utställare på Framtidens operationsavdelning 2024

Chromaviso är ett kunskapsbaserat hälsoföretag som sedan 2006 specialiserat sig på hälsofrämjande ljuskoncept för hälsovårdssektorn. Genom att skapa optimalt och evidensbaserat hälsofrämjande ljus ligger Chromaviso i framkant av marknaden och gör en stor skillnad för patienter och personal på mer än 130 sjukhus i hela Norden. Chromavisos evidensbaserade ljuslösningar är användarorienterade och förenar ingående insikt i användarnas behov med expertkunskap om ljusets inverkan på människor, intelligent styrning, handhavande och integration. Detta resulterar i nyckelfärdiga lösningar med kliniskt dokumenterad effekt och hög användarnöjdhet.

Till operationsavdelningen kombineras våra två evidensbaserade ljuskoncept Chroma Zenit och Chroma Zona.

Chroma Zenit är vårt evidensbaserade dygnsrytmljuskoncept som stabiliserar kroppens dygnsrytm. Avdelningar med Chroma Zenit har uppvisad effekt på >20% reducering av sjukfrånvaro

Chroma Zona ljuskonceptet består av den effektiva kombinationen av grönt och rött ljus, vilket minskar trötthet och ansträngda ögon, och ger dokumenterade resultat i form av ökad kvalitet och patientsäkerhet. Ljussättningen är anpassad till användarens behov på individuella salar och inkluderar skräddarsydda ljusinställningar till utvalda zoner och rutiner före, under och efter behandlingsproceduren.

Till öppen kirurgi har Chromaviso utvecklat det evidensbaserade ljuskonceptet Chroma Zona Tripple White: Tripple White integrerar grundbelysningen och OP-lampan på operationssalen. Genom att öka grundbelysningen och minska ljusstyrkan i operationslampan uppnås en optimal och välbalanserad ljusmiljö med mindre bländning, mindre flimmer för ögonen, mindre luminanskontraster, ökad synförmåga och reducerad trötthet.

Vår kollega Greger Johansson ser fram emot att få träffa dig på utställningen!

 

Tillbaka till Framtidens operationsavdelning >>

 

Klicka nedan för att komma till Chromavisos hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: