Se till att avsätta tid för medarbetarna så att de känner att deras engagemang är betydelsefullt.

Se till att avsätta tid för medarbetarna så att de känner att deras engagemang är betydelsefullt.

Sandra Nilsson delar med sig av sina erfarenheter från driftsättningen av en ny operationsavdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läs om hennes lärdomar här!

Hej Sandra, 

Välkommen som föreläsare på konferensen Framtidens operationsavdelning!

Du är Administrativ chef och verksamhetsutvecklare vid AnOpIVA på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som projektledare ansvarade du för att driftsätta en ny operationsavdelning i mars 2020, i samband med att en helt ny vård-och behandlingsbyggnad stod klar.


Vilken var den största utmaningen?

- Under resans gång ändrades förutsättningarna i form av att det blev ett annat verksamhetsinnehåll än planerat. Det innebar att lokalerna inte var optimalt anpassade. 

Driftsättningen skedde precis när pandemin startade. Hur påverkade det processen?

- Vi driftsatte vår postoperativa avdelning med kort varsel just på grund av pandemin för att kunna frigöra andra lokaler till covidvården. Det innebar att tiden till att förankra och kommunicera helt enkelt inte fanns utan detta fick ske med kort varsel och på daglig basis liksom att lösa problem som uppstod under pågående verksamhet. Här hade vi helt fantastiska chefer och medarbetare som gjorde ett kanonjobb med de förutsättningar som rådde!

Är det något i er förberedelse som du är särskilt nöjd med?

- Jag är speciellt nöjd med våra engagerade och involverade medarbetare och chefer som var med och kartlade och simulerade flöden. På så vis kunde vi eliminera risker, fördröjningar och merarbete m.m.

Vad är ditt råd till den projektledare som ska starta en driftsättningsprocess?

- Börja med att säkerställa att rätt kompetens finns med i processen, dvs att gruppen har både medarbetare och chefer som kan och förstår verksamheten.

Hur kan man göra för att engagera och involvera personalen?

- Se till att avsätta tid för medarbetarna så att de känner att deras engagemang är betydelsefullt.

 

Tack Sandra för dina svar. Vi ser fram emot att lyssna till dina erfarenheter på konferensen Framtidens operationsavdelning!!

 

 

 
Sandra Nilsson är administrativ chef och verksamhetsutvecklare vid AnOpIVA, Akademiska sjukhuset. Hon har arbetat som sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, projektledare och chef inom hälso- och sjukvård sedan mitten av 90-talet. I samband med planeringen och driftsättningen av den nya operationsavdelningen involverades hon som verksamhetens projektledare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: