Var alltid beredd på att göra förändringar i ditt eller verksamhetens bemötande

Var alltid beredd på att göra förändringar i ditt eller verksamhetens bemötande

Vi ställde några frågor om normer och inkludering till Fox Foxhage, talare på konferensen Sexuell hälsa. Han föreläser inom området sexuell hälsa samt har särskild kompetens i bland annat HBTQ-frågor och normkritik, är utbildad sexolog och arbetar som kurator.

Hej Fox,

Du arbetar som kurator samt är föreläsare inom området sexuell hälsa. Vi är glada att du ska föreläsa på konferensen Sexuell hälsa, som hålls den 6-7 december. Du kommer du att tala om ’Normfällor i samtal om sex – så bemöter du personer på ett inkluderande sätt’. Inför konferensen vill vi gärna ställa några frågor.

Generellt sett – hur ser kunskapen ut kring området normer och inkludering? Är det någonting vi som arbetar med frågor kring sexuell hälsa behöver bli bättre på?
– Normer förändras i takt med samhället. Dessutom förhåller vi oss till normer på olika sätt beroende på vilken tidsanda som råder. Jag tror de allra flesta tänker att inkludering är något bra, men många vill få mer kunskap om hur man kan öka inkluderingen. Att resonera kring normer kan vara en av flera vägar dit. Visst kan det vara bra med kunskaper, men just på det här området behöver kunskaperna omsättas till ”färdigheter” för att komma de människor vi möter till del.

Om man känner sig osäker på hur man ska uttrycka sig och agera för att vara inkluderande – har du några ’säkra kort’ som kan underlätta i sitt förhållningssätt till patienten/klienten?
– Ha, ha, nä några riktigt säkra kort har jag inte. Men ett tips är att det finns fler sätt än verbala för att ge ”inkluderande signaler” till sin målgrupp. Det är något jag kommer att utveckla i min presentation.

Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring normer i samtal?
– Att normer är något negativt. Eller kanske snarare att vissa – kanske utbildare som jag – tycker att normer alltid är något negativt. Så är det inte förstås, utan normer skulle vårt samspel inte fungera. Men vissa normer exkluderar en del människor, de är de normerna som är problematiska.

Hur undviker man att göra de vanligaste missarna – vilka är dina bästa tips?
– Var inte rädd för att göra misstag, är mitt budskap. Men skapa en kultur där misstagen analyseras och var alltid beredd på att göra förändringar i ditt eller verksamhetens bemötande.

På konferensen kommer det vara många intressanta talare och pass. Är det något särskilt i programmet som du ser fram emot lite extra?
– Jag brukar gilla deltagarnas frågor till föreläsarna. Ofta är de väldigt vassa och relevanta eftersom de uppstått ur problem eller dilemman i den professionella vardagen.

Tack Fox för dina svar. Vi ser fram emot att lyssna till dina erfarenheter på konferensen!

Fox Foxhage är leg. hälso- och sjukvårdskurator och sexolog (MSc) på specialistmottagning sexuell hälsa Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset. Fox arbetar som kurator samt är föreläsare inom området sexuell hälsa. Han är socionom, psykoterapeutstudent och har en masterexamen i sexologi. I sin verksamhet har han särskild kompetens i HBTQ-frågor, BDSM-frågor samt normkritik.

Här kan du läsa mer om konferensen Sexuell hälsa >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: