STOR - samarbetspartner på Cisterndagarna

STOR - samarbetspartner på Cisterndagarna

Vi är glada att persentera vår samarbetspartner STOR på konferensen Cisterndagarna den 1-2 februari 2022 i Göteborg.

Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, STOR, är en heltäckande branschförening för företag som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, kontroll av oljeavskiljare, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.

Välkommen att träffa STORs representanter på Cisterndagarna!

 

Vill du och ditt företag också synas på Cisterndagarna?

- Kontakta Jenny Engerdahl-Hayes, projektledare för konferensen
jenny.engerdahl.hayes@sifu.se

Tel 076 - 527 55 81

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU