STOR – samarbetspartner på Cisterndagarna

STOR – samarbetspartner på Cisterndagarna

Vi är glada att presentera vår samarbetspartner STOR på konferensen Cisterndagarna den 31 januari-1 februari 2023 i Göteborg.

Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, STOR, är en heltäckande branschförening för företag som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, kontroll av oljeavskiljare, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.

Välkommen att träffa STORs representanter på Cisterndagarna!

 

 

Vill du och ditt företag också synas på Cisterndagarna?

Kontakta Jenny Engerdahl-Hayes, projektledare för konferensen!
Epost jenny.engerdahl.hayes@sifu.se eller tel 076 - 527 55 8

 

Läs mer om Cisterndagarna och se hela programmet här!

 

Fler artiklar från SIFU