Trots ny teknik för renhet och hygien – fortfarande beroende av traditionella tekniker som rengöring, desinfektion och sterilisering

Trots ny teknik för renhet och hygien – fortfarande beroende av traditionella tekniker som rengöring, desinfektion och sterilisering

Vi hälsar Matts Ramstorp välkommen åter som Moderator på konferensen Framtidens operationsavdelning. Här svarar Matts på våra frågor om hur den moderna tekniken påverkar hygienen och varför han ser fram emot just den här konferensen!

 

Operationsmiljön utvecklas idag med ny teknik och robotisering. Kan man säga att även tekniken kring renhet och hygien utvecklas på ett liknande sätt?
Jag skulle nog säga både och, det finns en rad olika nya tekniker och utrustningar, som till en viss del kan skapa och vidmakthålla renhet och hygien, men i grunden är vi beroende av de mer traditionella och välkända teknikerna – rengöring, desinfektion och sterilisering. Tyvärr tror en del, inte minst de som är beslutsfattare, att utvecklingen går mot undermedel eller undermetoder som snabbt och enkelt kan skapa den önskade renheten, men det finns i de allra flesta fall nackdelar med dessa och i vissa fall kan dessa nyare metoder och kemikalier skapa större problem jämfört med vad de är satta att lösa.

 

Om man arbetar på en operationsavdelning som har några år på nacken, kan man då följa samma rutiner för en bättre renhet och hygien?
Det största problemet som jag ser med äldre operationsavdelningar är möjligheten att ta in all den nya teknik som alltmer används under modern kirurgi. Renhet och hygien är i många fall inga problem på avdelningar som är lite äldre. Däremot kan det vara stora problem med renhet och hygien om avdelningarna är alltför gamla, framför allt beroende på att ytskikten inte är rengörbara eller att dessa utsatts för ett sådant slitage genom åren att de inte går att få rena överhuvudtaget.

Ett annat redskap som vi använder i detta sammanhang är ventilationsluft. En del äldre avdelningar kan inte skapa den önskade renheten hos den omgivande luften, vilket är grunden för att skapa säkerhet för patienten.

Dessa två exempel är typiska för äldre avdelningar och visar sig främst genom att man inte kan nå de mikrobiologiska gränsvärden som satts upp.

 

Har krav och gränsvärden ökat under senare år?
Vi fick den tekniska specifikationen för operationssalar med tillhörande lokaler, TS 39, för ett antal år sedan och denna har säkerligen bidragit till en ökad medvetenhet. Vad jag ser som ett hinder är att man inte alla gånger förstår hur man ska arbeta med gränsvärden. Många gånger använder man de gränsvärden som beskrivs i TS 39, men egentligen ska man inte fokusera på det egentliga värdet utan använda dem för att utveckla och styra mot en önskad renhet

Detta innebär att man ska sätta upp Alert och Action Levels och använda de erhållna mätresultaten för trendanalys. Med andra ord: Vi ska aldrig hamna i en situation att vi blir panikslagna av ett avvikande mikrobiologiskt resultat. I stället är det vår uppgift att styra mot den önskade renheten. Detta medför att vi ska fokusera mot en mer proaktiv i stället för en reaktiv arbetsfilosofi.

 

Vem tycker du borde vara med på konferensen Framtidens operationsavdelning?Jag tycker att det varit en väldigt bra mix av personer på alla de konferenser jag varit på, allt från rent operativ personal, arkitekter, byggare, planerare, teknisk service, personal som arbetar med rengöring etc. Jag skulle gärna se kommunala tjänstemän och politiker på konferensen, då det är här grunden för framtiden fastläggs. Samtidigt är jag förvånad över att det, mig veterligen, inte funnits några deltagare som arbetar med mikrobiologisk provtagning, tolkning och trendning av mikrobiologiska resultat etc.

 

Vad ser du mest fram emot på årets konferens?

Framtidens Operationsavdelning är en av många olika konferenser jag regelbundet deltar i. Denna konferens är den i särklass roligaste, mest intressanta och mest interaktiva konferensen av alla. Jag känner en enorm längtan och förhoppning varje år och så även i år. Det finns så mycket att lära, inte minst av varandra. En viktig anledning till att Framtidens Operationsavdelning varit så framgångsrik genom åren är den öppenhet och vetgirighet som alla deltagare uppvisar.

 

Med det program som presenterats för årets konferens bäddar man för ytterligare en fantastisk konferens och jag hoppas att många tar tillfället i akt att vara med.

 

Stort tack, Matts, för intervjun! 
Vi är glada att ha dig med på konferensen och ser fram emot att ses den 18-19 oktober.
Passa på att anmäla dig, du också!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matts Ramstorp, professor, Lunds Tekniska Högskola