Om ökad suicidrisk och bemötande vid suicid kopplat till bipolär sjukdom

Om ökad suicidrisk och bemötande vid suicid kopplat till bipolär sjukdom

Under årets konferens Bipolär sjukdom får vi lyssna till ett matnyttigt och intressant pass som Bo Runeson håller i, om att arbeta proaktivt för att förhindra suicid vid bipolär sjukdom. Nu har vi fått möjligheten att ställa några frågor till Bo och lära oss lite mer.

Hej Bo,

Du föreläser om ett lika tungt som viktigt område på årets konferens – om att förhindra suicid vid bipolär sjukdom. Kan man se skillnader i risk för suicid i gruppen med bipolär sjukdom kontra icke-bipolära?

Ja, det finns förhållanden som kan visa på ökad suicidrisk. Att nyligen ha haft en depressiv period och framförallt att tidigare ha gjort suicidförsök ger ökad suicidrisk för både män och kvinnor. För kvinnor är det ökad risk om man samtidigt också har ett personlighetssyndrom och för män att samtidigt ha alkoholproblem.


Vad kan man dra för praktiska lärdomar kring det du lyfter?

Det är betydelsefullt att vara uppmärksam på de patienter som är inne i ett labilt skede av sin bipolära sjukdom, särskilt i anknytning till depressiva faser, men också när de har ökad ångest.


Kan du dela med dig av något litet extra intressant kring forskningen på området?

Det är intressant att det varit en minskning av suicidtalet i de flesta länder under de senast 15 åren, men att ett av de få som det inte gäller är USA. USA har dåligt stöd vid arbetslöshet och sjukdom. Vi vet inte vad som kommer att hända efter pandemin, men kanske kommer suicidtalet att öka i sårbara grupper som de med psykossjukdom och bipolär sjukdom.


Vad är dina viktigaste förslag i bemötandet med en person med suicidala tankar?

Försök skapa förtroende i samtalet, var respektfull och neutral. Ifrågasätt inte personens funderingar i början av samtalet. Samtidigt som du är empatisk och lyhörd minns vilka faktorer som är viktiga att belysa, som signalerar att personen kan ha en allvarlig avsikt.


Tack för att vi fick möjlighet att lära oss lite mer - vi ser fram emot att höra mer under höstens konferens!

Bo Runeson är professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet samt suicidforskare och överläkare. Bo har genomfört ett stort antal studier byggda på intervjuer med patienter och efterlevande, men också byggda på nationella register. Han har lång erfarenhet av arbete på en specialmottagning för bipolära patienter och är en mycket anlitad lärare och föreläsare.

 

Läs mer om konferensen och anmäl dig här >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: