All tid är värdefull – om för tidigt födda och hud-mot-hud

All tid är värdefull – om för tidigt födda och hud-mot-hud

Forskningen visar att det är gynnsamt för både det nyfödda barnet och föräldrarna att vårdas så nära varandra som möjligt, något som kallas "hud-mot-hud-vård" och "nollseparation". Ylva Thernström Blomqvist forskar på området och svarar här på våra frågor om fördelar och utmaningar med vårdformen.

 
Hej Ylva,

Vi hälsar dig välkommen som föreläsare på konferensen Neonatalvård där du kommer att föreläsa om hud-mot-hud och nollseparation.

 • Vet man vad det är specifikt i hudkontakten som är gynnsamt?   
  Att vårda ett nyfött barn hud-mot-hud, oavsett om barnet är friskt och fullgånget, om det är sjukt eller om det är förtidigt fött har väldigt många fördelar för både barnet och den som vårdar barnet hud-mot-hud (oftast en förälder). Fördelarna är allt ifrån att både föräldern och barnet blir mindre stressade till att barnet blir "stabilare", får mindre risk att bli kall, mindre risk för lågt blodsocker, gråter mindre, upplever smärtsamma procedurer mindre jobbiga (detta gäller även den nyförlösta mamman). Barnet ökar bättre i vikt, tillgodogör sig maten bättre, syresätter sig bättre... Genom att inte skilja mor och barn åt direkt efter förlossningen (det som kallas för nollseparation) så skapas de bästa förutsättningarna för deras framtida relation och detta främjar anknytning och bindning dem emellan. Dessutom gynnas barnets övergång från livet i livmodern till livet utanför. 

 • Hur långa tider av hudkontakt krävs för att ge resultat?
  All tid hud-mot-hud är värdefull och ger resultat.

 • Kan den här kontakten ges av båda föräldrarna?
  Ja, barnet kan vårdas hud-mot hud med sina föräldrar, syskon eller andra ersättare som föräldrarna utser såsom mormor/farmor eller en god vän. Generellt gäller att all tid hud-mot-hud är bättre än tiden barnet vårdas i tex en kuvös.

 • Vilka är de största utmaningarna att praktisera hud-mot-hudvård och nollseparation?
  Utmaningarna finns t.ex. i att personalen kanske arbetar i gamla och trygga arbetssätt och därför väljer att vilja vårda barnet i en kuvös, till trånga vårdsalar/förlossningsrum som försvårar denna vårdform.

 • Du bedriver forskning inom hud-mot-hud, vad är det du studerar?
  Vi studerar t.ex. hur föräldrar upplever att det är att vårda barn hud-mot-hud på neo, hur barnmorskor på förlossningsavdelningar upplever att det är att arbeta med nollseparation och vårdpersonals attityder till och erfarenheter av att vårda extremt förtidigt födda barn hud-mot-hud....

 • Vad är det vi kommer att få höra om på din föreläsning på konferensen Neonatalvård?
  Man kommer få höra lite om forskningsresultat och mycket om hur detta kan gå till i praktiken....

 

Tack för dina svar, vi ser fram emot att höra mer på temat under höstens konferens! 

Ylva Thernström Blomqvist är docent, barnsjuksköterska och bitr. avdelningschef på Intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid Akademiska barnsjukhuset Uppsala. Hon har skrivit en avhandling om hud-mot-hudvård av underburna barn och disputerade 2012. Idag forskar hon inom vård av barn i behov av vård på neonatalavdelning och även inom amning och hud-mot-hud.

 

Håll utkik på konferenshemsidan för information om datum, program och anmälan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: