Hur gör du en livscykelanalys för att beräkna en produkts samlade miljöpåverkan i byggbranschen?

Hur gör du en livscykelanalys för att beräkna en produkts samlade miljöpåverkan i byggbranschen?

I en kort intervju med Amanda Segervik, kursledare för kursen Miljöansvar i byggbranschen fick vi chansen att fråga henne om varför hon tycker att det är viktigt att få mer kunskap inom miljöansvar.

Hej Amanda Segervik, välkommen ombord till SIFU. Du är kursledare på kursen Miljöansvar i byggbranschen. 

Berätta gärna lite kort om dig själv

Jag har jobbat i byggbranschen med miljöfrågor i snart nio år, både inom projektering, produktion anläggning och byggnader så jag vågar påstå att jag har bra koll på miljöfrågor inom byggbranschen i stort. Jag tycker att det är jättekul att utbilda och dela med mig av min kunskap så fler inom branschen förstår hur- och vad man behöver veta när man arbetar med miljöfrågor.

Vem riktar sig kursen Miljöansvar i byggbranschen till?

Kursen riktar sig egentligen till alla i byggbranschen, men kanske främst till dig som har ett nyblivet miljöansvar, platschef, arbetschef eller du som tycker att det är ett spännande område. Om företaget har infört ett miljöledningssystem så påverkar de mer eller mindre alla i företaget. Då är det vettigt för de i en mer ledande position att ha övergripande kunskap.

Vad kan man som deltagare förvänta sig att man lär sig under kursen?

Vi kommer att gå igenom de vanligaste orsakerna och fallgroparna som påverkar miljön negativt. Du kommer att få flertalet verktyg hur man kan jobba med frågorna och hur man kan sänka sin klimatpåverkan inom olika områden. Dessutom kommer du att delta i en rad olika övningar som kommer att utveckla dina färdigheter för att självständigt hantera dessa frågor i projekt efter kursens slut.

Varför tycker du att man ska välja att gå kursen?

Det är lättare att förstå frågornas komplexitet om man har goda förkunskaper i miljöfrågor. I kursen går vi igenom allt från övergripande- till detaljnivå kring bakgrund, regelverk och hur du praktiskt arbetar med miljöfrågor i ditt projekt. Detta för att man ska förstå både ”Varför” och ”Hur” vi jobbar med miljöfrågorna i branschen.

Vad fick dig till att börja utbilda?

Jag tycker att det är väldigt roligt att utbilda. Att få dela med mig av min kunskap och se hur deltagarna lär sig nya saker och verkligen förstår, det brinner jag för. Sedan är det ofta lättare för personer i projekten att jobba med miljöfrågor än att det finns en extern miljösamordnare som försöker förstå vad de i projektet faktiskt gör, så det finns dubbelfördelar.