"För att skapa goda kommunikativa förutsättningar behöver många bitar komma på plats"

"För att skapa goda kommunikativa förutsättningar behöver många bitar komma på plats"

Inför konferensen Daglig verksamhet har vi fått möjlighet att ställa några frågor till Moa Sten, Sandra Wahlberg och Mira Naskali som är talare på konferensen. De ska prata om "Vägen mot Stockholms kvalitetsutmärkelse 2023". I intervjun berättar de bland annat mer om kvalitetsutmärkelsen och vad den innebär för deras arbete, vad som är viktigt att tänka på för att skapa en bra kommunikation med deltagare och det roligaste med arbetet på den dagliga verksamheten. Ta del av deras svar här!

Hej,

Vill ni berätta om ert arbete mot Stockholms kvalitetsutmärkelse 2023?

För oss var det viktigt att se att det går att arbeta med kvalitetsarbete inom LSS och att det gör skillnad för oss som arbetsgrupp och för våra deltagare. På DV127 har det funnits ett långsiktigt arbete för ökad kompetens och stärkt yrkesroll. Grunden har varit att verksamheten ska vila på en gemensam arbetsmetod som baserar sig på lågaffektivt bemötande, pedagogiska ramverket samt rätten till kommunikation.

Vad betyder utmärkelsen för er?

Det har varit ett tillfälle för fest – samtidigt som vi stärkts som verksamhet och i vår yrkesroll. Vi är glada och stolta över den tid vi har lagt på gemensamma utbildningar, reflektion, implementering och fokusområden vilket har lett fram till en LSS-verksamhet som håller hög kvalitet. Vår förhoppning är att fortsätta värdera vår arbetsmetod och att det ska göra skillnad för våra deltagare.

Vad är viktigt att tänka på för att skapa en bra kommunikation med deltagare?

För oss står rätten till kommunikation i centrum i alla led och är en förutsättning för delaktighet och självbestämmande. För att skapa goda kommunikativa förutsättningar behöver många bitar komma på plats; medarbetare behöver rätt kompetens, det behöver vara praktiskt tillgängligt för medarbetare att skapa och uppdatera AKK:n och tydliggörande pedagogik, lokaler behöver vara kommunikativt tillgängliga – vilket både innebär att multimodalt kommunikativt stöd behöver finnas på plats samt att lokaler behöver vara NPF-anpassade. I vår verksamhet ser vi också hur viktigt det är med platser både för aktivitet och vila – för att kommunikationen ska fungera behöver våra deltagare ha möjlighet till återhämtning under dagarna.

Vad är det roligaste i arbetet på DV127?

Det roligaste med vårt arbete på DV127 är allt fantastiska arbete som sker med deltagare varje dag – meditation, hundpromenad, skapande, rörelse, disco, sinnesstimulering, känsloträning och mycket mer. I relation till det nära personcentrerade arbetet så försöker vi alltid att arbeta vidare med kvalitetsarbetet för att skapa en verksamhet som kan möta de rättighet som våra deltagare har.

Vad får deltagarna med sig från ert talarpass?

Inspiration till roligt kvalitetsarbete, vad ett tillitsbaserat ledarskap kan ge en verksamhet samt konkreta metoder för ökad kommunikativ tillgänglighet och delaktighet.

Vad ser ni mest fram emot på konferensen?

Vi ser fram emot att möta andra som arbetar med kommunikation och tillgänglighet samt att inspireras till att utvecklas vidare. Vi vill lära oss av andra och ser fram emot många spännande talare, nya reflektioner och infallsvinklar.

 

Tack för att ni ställde upp på en intervju, vi ser fram emot att mötas på konferensen Daglig verksamhet 23-24 april i vår!


Sandra Wahlberg, Enhetschef, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning
Sandra arbetar utifrån målsättningen att genom ett tillitsbaserat ledarskap skapa en modig LSS-verksamhet som möter varje deltagare utifrån hens behov. Sandra har god kompetens inom autism och ser vikten av att ge goda förutsättningar för medarbetare att skapa en bra arbetsmetod.

 


Mira Naskali, Hantverkspedagog och samordnare Rätten till kommunikation, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning
Mira är utbildad hantverkspedagog och KomBo-vägledare. I sin roll på DV127 så kombinerar Mira att utveckla verksamhetens och medarbetares arbetssätt med AKK och tydliggörande pedagogik samt att främja deltagardialog och kreativt skapande.

 Moa Sten, Socialpedagog, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning

Moa är socialpedagog och arbetar på DV127 för att utveckla metoder som ger medarbetare förutsättningar att arbeta med rätten till kommunikation, delaktighet och självbestämmande i det dagliga arbetet.

 

Läs mer om konferensen här!