"Jag tänker på flexibilitet, hög service och bra utbildningar med kvalitet"

"Jag tänker på flexibilitet, hög service och bra utbildningar med kvalitet"

Vi fick möjlighet att ställa Hans Axnander några frågor om vad han tycker om våra utbildningar och hur de har lagt upp kompetensutveckling på deras företag. Hans Axnander är driftchef på SkolFastigheter AB och har beställt kurser till sina drifttekniker. Han har även själv gått kurs hos oss på SIFU. Läs hela intervjun här nedan!

Hej Hans,

Vad är det första du tänker på när du tänker på SIFU?

Jag tänker på flexibilitet, hög service och bra utbildningar med kvalitet samt om man har en idé om en utbildningsstrategi som man vill genomföra på företaget så får man bra hjälp så man hittar rätt från början.

Ex: man ser att man behöver kompetens höja en grupp i företaget så lägger man upp en utbildningsplan på ex: 2 år som man får bra hjälp att planera samt genomföra

Vad gör utbildningarna för skillnad?

Kompetens höjer bolagets kunskapsnivå och därmed bättre konkurrenskraft, ex: vid anställning, utförande av uppdrag, mm.

Vilka kunskaper har ni som förväntningar på utbildningen?

Våra förväntningar på utbildningen är att den är pedagogiskt upplagd så att alla får möjlighet att ta del av utbildningen, i vårt fall så har vi bara positiv erfarenhet.

Hur får ni in detta i verksamheten?

Tidsplanering under hela utbildningstiden som gör att detta är möjligt, Ex: totalt 21 medarbetare som skall utbildas, enheten har delats in i tre grupper om 7, då får övriga 14 ta ett större ansvar när dem kollegorna är på utbildning, och det har fungerat bra!

Alla har tagit ett större ansvar tillfälligt vid den högre arbetsbelastningen.

Skulle du rekommendera SIFUs utbildningar till andra?

Ja det skulle jag.

Tack Hans för att du ville ställa upp på en intervju. Vi ser fram emot att ses på våra utbildningar framöver!

Här hittar du alla våra utbildningar inom VVS!