Möt Niklas Eriksson, ny kursledare inom fjärrvärme

Möt Niklas Eriksson, ny kursledare inom fjärrvärme

Våren 2024 startar SIFU upp tre nya kurser inom området fjärrvärme – utbildningar för dig som vill öka din kunskap och förståelse inom allt från uppbyggnad av fjärrvärmesystem till drift och underhåll eller distribution. En av initiativtagarna bakom de nya utbildningarna är Niklas Eriksson, som har en gedigen erfarenhet på området. Vi passade på att ställa några frågor till honom inför kursstarten i vår.

Hej Niklas och varmt välkommen till SIFU!

Vill du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Niklas Eriksson heter jag och har idag över 30 års erfarenhet av energibranschen och specifikt fjärrvärmeområdet. De första sju åren efter högskolan arbetade jag på ett stort entreprenadföretag med att bygga ut Stockholm FV-nät innan jag tog steget till energiföretaget Fortum. Där arbetade jag med stora Fjärrvärme projekt och sedan som inköpschef i Sverige och hela koncernen.

Efter 17 år valde jag sedan att prova något nytt varav en del är att dela med mig av alla erfarenheter, misstag och lärdomar jag har samlat på mig under dessa år. Jag brinner verkligen för utbildning och tror att varje individ alltid kan utvecklas hur stor erfarenhet man än har inom ett område. Jag gick själv en kurs i fjärrvärme hos SIFU för ett 20-tal år sedan. Sedan tog det ett antal år innan jag blev lärare i ämnet.

Förutom energi har jag ett stort intresse i vin och är utbildad sommelier.

Du är kursledare för två av SIFUs nya kurser inom fjärrvärme i vår. Hur kommer det sig att du engagerat dig i just fjärrvärme?

Under alla åren inom fjärrvärmebranschen har jag insett att det inte bara handlar om en produktion och en distribution av energi utan så mycket fler och intressantare frågor än så. Med våra fjärrvärme- och fjärrkylssystem kan vi hitta många effektiva lösningar på hur vi nyttjar olika restprodukter eller energi från andra processer. Det kräver ett samarbete av många intressenter men ger också väldiga möjligheter att effektivisera våra energisystem och öka andelen fossilfri och förnybar energi.

Vad ser du vara de främsta fördelarna respektive nackdelarna med fjärrvärme?

Att bygga ett fjärrvärmesystem är mycket kostsamt och kräver stora investeringar som tar lång tid att nå lönsamhet i. Även ändringar av lagar, skatter och andra styrmedel blir en utmaning för aktörerna i branschen om de ändras för ofta och långsiktiga beslut blir svårare att fatta. Fördelarna när väl systemet är på plats är att det finns många olika energikällor att nyttja för att värma våra samhällen på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt. Denna flexibilitet ger en klar konkurrenskraft mot enskilda uppvärmningsalternativ. Även livslängden och leveranssäkerheten är en klar fördel för fjärrvärmen jämfört med alternativen.

Fjärrvärmemarknaden har påverkats kraftigt av energikrisen och inflationen med höga produktionspriser som följd. Hur ser du på denna utveckling? 

Ja kostnaderna för energi har ökat kraftigt i hela Europa den senaste tiden och så även i Sverige och för fjärrvärmen. Högre räntekostnader, elpriser och bränslepriser ger stora konsekvenser för både privatpersoner men även för vår industri och dess konkurrenskraft. Fjärrvärmen har dock en möjlighet att förändra produktionen över tid beroende på hur kostnadsprognoserna för olika energikällor ser ut. Dessutom kan fjärrvärmen vara en av lösningarna på en allt mer intermittent elproduktion som vi har i Sverige.

Vad är det för inriktning på de fjärrvärmekurser du håller i?

En grundkurs samt en kurs i drift & underhåll. Läs om kurserna här.

Vad vill du att deltagarna särskilt tar med sig efter att ha gått en kurs i fjärrvärme med dig?

Ett ökat intresse för fjärrvärme och grundläggande kunskap inom området. Dessutom ett stort antal skratt och flera nya kontakter från andra bolag inom branschen.

 

Blir du nyfiken och vill veta mer om våra fjärrvärmekurser?

Gå in på vår sida om Fjärrvärme och läs mer om våra kurser.

 

Nedan kan du läsa fler artiklar från SIFU.