Om effektiva arbetssätt och nya sätt att betrakta kända problem

Om effektiva arbetssätt och nya sätt att betrakta kända problem

En av årets konferensnyheter är konferensen Schizofreni, det är en konferens speciellt tillägnad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med fokus på aktuell forskning, bemötande och behandlingsmetoder. Inför konferensen får vi chansen att lära känna en av talarna, Lennart Lundin, som på plats talar på temat Psykologiska behandlingar vid schizofreni den 24-25 april. 


Hej Lennart, 

- Berätta, vad var din inkörsport till att börja arbeta inom området schizofreni?
En sommar jobbade jag som vik. skötare på en psykosavdelning. Första dagen mötte jag en man som kommit till jorden med ett rymdskepp på 1940-talet och en dam som tog mig med till sjukhusets dagis för att visa mig sina 24 egna barn. Intressant. Och jag träffade personal som var lidelsefullt intresserade av att förstå och hjälpa dessa människor. När sommaren var slut erbjöd klinikchefen mig ett jobb som psykolog. På den vägen är det!

- Hur vanligt är det med patienter som själva förnekar sina problem/symptom?
De flesta personer som för första gången får psykossymtom har ingen möjlighet att skilja ut dessa upplevelser från ”de vanliga”. Att vara "blind för sina symtom = anosognosi” är alltså det som oftast sker. Många upplever däremot olika andra problem. Det är i patientens och behandlarens gemensamma arbete med dessa problem, som samarbete och dialog kan uppstå.

- Vilka är de lång- och kortsiktiga fördelarna med att kombinera psykologisk behandling med farmakologisk sådan?
Farmakologisk behandling fungerar oftast som ett effektivt sätt att minska de aktiva psykossymtomen men det behövs definitivt ytterligare insatser för att personen ska kunna leva ett bra och fullständigt liv. Som Schizofreniförbundets kampanj ”Ett liv värt att leva” har som motto. Det är här de olika psykologiska behandlingarna kommer in. Idag finns insatser som syftar till hantering av kvarstående symtom, träning av kognitiva svårigheter och självstigmaterapi för att bara nämna några. Vi vet att kombinerad behandling fungerar bäst.

- Vad får den som deltar på konferensen med sig från ditt talarpass?
Jag presenterar tre aspekter/metoder som jag själv har tillämpat och har haft stor nytta av i mitt arbete. De har tillfört nya perspektiv och nya praktiska sätt att hantera några av de svårigheter som schizofrenisjukdomen medför. Deltagarna får med sig några nya sätt att betrakta kända problem och några effektiva sätt att arbeta på. En är en presentation av den alldeles nyuppdaterad manualen för kognitiv träning IPT-k, som Socialstyrelsen kommer med i vår.

Tack för att vi fick ta del av dina tankar och erfarenheter, vi ses på konferensen senare i vår! 

 

Lennart Lundin är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, han har en lång erfarenhet av arbete inom psykosvården där han haft flera olika befattningar genom åren. Han har deltagit i utvecklingsarbete vid bland annat SBU, SKR och Socialstyrelsen. Tillsammans med Zophia Mellgren har han även skrivit boken ”Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar”, via Studentlitteratur. Lennart är en mycket anlitad föreläsare runt om i Sverige och han är förste vice ordförande i Schizofreniförbundet.

 

Läs mer och anmäl dig till konferensen här >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: