Intervju med Marcus Frenzel, Naturvårdsverket

Intervju med Marcus Frenzel, Naturvårdsverket

Den 30 -31 januari är det dags för Cisterndagarna, den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med cisterner. Det blir ett fullspäckat program som omfattar allt från risk- och säkerhetsfrågor till trender och framtidsutsikter. Dessutom får vi möjligheten att fördjupa oss i gällande lagar, regler och föreskrifter. Vi kommer bland annat att få lyssna till Marcus Frenzel, som kommer att berätta om Naturvårdsverkets arbete med NFS 2021:10.

.
Hej Marcus Frenzel och välkommen som talare på Cisterndagarna 2024!

Vill du berätta lite om dig själv och din roll på Naturvårdsverket?

Jag är handläggare för miljöfarliga verksamheter. Förutom cisterner är mina ansvarsområden prövning och vägledning bl.a. för verkstadsindustri, ytbehandling, kärnkraft, lagring av bränsle med mera. Dessutom medverkar jag i arbetet med ny tillsynsvägledning för fordonstvättar och oljeavskiljare.

På Cisterndagarna ska du tala om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10 och det stöddokument ni tagit fram.  Vill du berätta lite kort om vilka som berörs av föreskrifterna och vad de innebär?

Det är främst mindre verksamheter som hanterar brandfarliga vätskor i cisterner och lösa behållare. På större anläggningar bör all sådan hantering innefattas i tillståndsvillkoren istället. I korthet innebär det att cisterner och lösa behållare i vattenskyddsområden ska förses med sekundärt skydd och att dessa ska kontrolleras regelbundet. Föreskrifterna ställer också krav på information till tillsynsmyndigheten vid installation eller när hantering inleds.

Vad kommer deltagarna att få med sig från ditt talarpass på Cisterndagarna?

En större förståelse för hur Naturvårdsverket arbetar med stöddokumentet och hur inkomna frågor hanteras och implementeras.

Kommer det att finnas utrymme att ställa frågor till dig på konferensen?

Ja, jag kommer vara kvar här under hela konferensen. Inte säkert att jag kommer kunna avge ett svar direkt men vi kan alltid ta det mailledes efteråt.

Vad ser du själv mest fram emot på konferensen?

Hålla mig uppdaterad om vad som händer, både inom cisternbranschen och närliggande områden, samt att visa upp Naturvårdsverket och knyta kontakter.

Vi tackar Marcus för att vi fick möjligheten att ställa våra frågor och ser fram emot att ses på Cisterndagarna i januari. 

För dig som blir nyfiken och vill veta mer om Cisterndagarna, läs mer här!

 

Marcus Frenzel, handläggare, Naturvårdsverket
Marcus är f.d. sjöofficer som bytt bana helt och övergått till naturvetenskapen. Han har i över 10 år jobbat med uppströmsarbete på kommunala avloppsreningsverk. Sedan två år tillbaka arbetar han på Naturvårdsverket med cisterner, fordonstvättar, oljeavskiljare och ett flertal andra branscher.

 

 

Nedan kan du läsa fler artiklar från SIFU.