OVK

OVK – kurs inför certifiering

Kursen för dig som ska ny- eller omcertifieras för behörighet som sakkunnig funktionskontrollant OVK

Boka kurs

Kursnr. 9136

3 dagar

fr. 9 400 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

På kursen OVK – kurs inför certifiering förbereder du dig inför certifieringsprovet och får den kompetens som krävs inom Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3). Du kan också kombinera certifieringskursen med två dagars praktisk funktionskontroll OVK - praktisk kurs inför certifiering Där vi mer praktiskt och strategiskt går igenom verkliga fall och ger en helhetsbedömning av utförd OVK.

Kursen syftar till att ge kompetensen om bygglagstiftningen m. m. som krävs för att klara kompetensprövningen (certifieringsprovet).

Du lär dig

 • Lagar och föreskrifter
 • Inneklimat och hälsa
 • Värmeåtervinningssystem och energieffektivisering
 • Komfortkylsystem
 • Radonåtgärder

Innehåll

Teori och regelverk 2 dagar

 • Lagar och föreskrifter som reglerar byggande och ventilation - både dagens regelverk och det som tidigare gällt
 • Regler för ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av arbetsmiljölagen, miljöbalken, energideklaration och radonbidrag
 • Inneklimatets påverkan på människors hälsa, värmeåtervinningssystem, energieffektivisering i ventilationssystem, radonåtgärder och komfortkylsystem

Certifieringsprov 1 dag

 

Övrigt

Kursdokumentation: Alla dokument finns i kurspärmarna och i en lånepärm (äldre byggregler).

Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med SIFU det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ansöker om ny eller förnyad kompetensprövning för att bli certifierad som sakkunnig funktionskontrollant.

Förkunskaper

För såväl ny- som omcertifiering skall det finnas ett aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.

För dig som skall omcertifieras gäller att du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden.

För att bli certifierad krävs att den sökande uppfyller de krav som anges Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3).

Skriftligt prov för certifiering

Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med SIFU det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.
Observera att deltagaren måste kunna identifiera sig för att skriva provet. Ta med giltig id-handling!

Ny- eller omcertifiering?

 • Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum : omcertifiering
 • Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut : nycertifiering
 • Har du aldrig haft certifikat : nycertifiering

Tidsåtgång:

 • Nycertifieringsprov – 3 timmar
 • Omcertifieringsprov – 2 timmar

Kurstillfällen

OVK – kurs inför certifiering

3 dagar

fr. 9 400 kr

exkl. moms

 • 29-31 mar 2023

  Göteborg

  Fullbokat

 • 15-17 maj 2023

  Göteborg

  Fåtal platser

 • 12-14 jun 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 23-25 aug 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 2-4 okt 2023

  Göteborg

  Platser kvar

 • 11-13 okt 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 4-6 dec 2023

  Stockholm

  Platser kvar