Inlärningen sitter i händerna

Inlärningen sitter i händerna

Mats Nilsson leder flera av våra ventilationskurser. Han är utbildad VVS-ingenjör och VVS-konsult inom sitt eget företag. Mats är en uppskattad föreläsare med stor kunskap och erfarenhet. Inte minst delar han med sig av sina praktiska kunskaper. När du går en kurs på SIFU får du testa det du lär dig direkt på verklig utrustning med de specialbyggda ventilationsväggarna som Mats byggt upp.

Hej Mats,
Du är en av SIFU:s kursledare inom ämnet Ventilationsteknik och har skapat de ventilationsväggar, som finns i våra lokaler, både Stockholm och Göteborg.
Varför är det viktigt att kunna testa ventilationsutrustningen i praktiken när man går på kurs?

- Mycket av inlärningen ”sitter i händerna”. Jag skulle nog kunna prata om injustering i en hel vecka och ändå skulle deltagarna inte lära sig. Det är först när man gör det själv som man förstår hur allt hänger ihop. När man får reda ut problem, göra mätningar, injustera och rätta till sina misstag.

Många av de som kommer till kursen har ingen eller liten erfarenhet av att jobba med komponenter eller verktyg. Då är det guld värt att få skruva och testa. Jag kan se vad deltagaren gör och ge feedback och praktiska tips på en gång.

Varför är det en bra idé att vidareutbilda sig inom just ventilation?

- Ett hus byggs för att stå i 100 år, medan ventilationen kan behöva göras om flera gånger under den tiden när man ändrar planlösning eller verksamhet: en matbutik blir en frisersalong, eller ett konferensrum byggs om till flera småkontor. Det finns mycket jobb och det är en rolig bransch som erbjuder mer än man först kan tro. Man behöver förstå hur byggnadsmaterial ger ifrån sig ämnen som måste ventileras bort, hur de människor som ska vistas i byggnaden fungerar (luktar, andas ut koldioxid, svettas, rör sig mm). Modern styr- och reglerteknik är ytterligare ett spännande område inom ventilationen.

Hur ser framtidsutsikterna ut för den som kan ventilationsområdet?

Ventilation och inomhusmiljö har blivit en snackis på senare tid. Frågan har drivits på av Corona-pandemin, som öppnat ögonen för hur viktigt det är att ventilationen fungerar. Ventilationen hänger också ihop med energiområdet, och där sker mycket nyutveckling nu inte minst i kontorslokaler med till exempel behovsanpassad ventilation.

Vad menas med behovsanpassad ventilation?

- Det är när ventilationen anpassar sig efter hur till exempel ett kontorsrum används. Flödet är lågt när rummet är tomt och ökar när någon kommer in. Dessutom styrs flödet av temperaturen och nivån av koldioxid (från utandningsluften). Man kan på så vis också koppla ihop och styra uppvärmningen och belysningen i rummet.

Vad är det mest aktuella och spännande som händer inom området just nu?

- Styr- och reglertekniken utvecklas och systemen blir alltmer avancerade och intelligenta med nya komponenter och styrningar. Energifrågan hänger ihop med ventilationen och är högaktuell: Vi behöver spara energi utan att utan att få alltför låga flöden, med risk för negativ påverkan på människor och byggnader.

I ditt arbete som ventilationsingenjör och konsult, vilka är de vanligaste frågorna du får ifrån dina kunder?

- Det är, som tidigare, de klassiska frågorna: dålig luft eller att det är dragigt i lokalen.

Den dåliga luften beror nästan alltid på otillräcklig ventilation. Inte sällan har man förtätat ett kontor och satt fler personer i ett rum som är avsett för en utan att justera ventilationen. Det är särskilt vanligt i dyra city-lägen, där man tränger ihop sig mer och mer. På en annan plats kan man uppleva att det är dragigt. Då är flödena fel inställda. Kanske har man slagit upp en vägg och det gör att man använder ventilationssystemet på ett sätt som inte var avsett från början.

Sammanfattningsvis kan man säga att när man ändrar användningen av en lokal: antalet personer; planlösning; typ av verksamhet, så måste man alltid se till att ventilationen justeras efter det nya behovet.

Vill du bygga på med kunskap inom ventilationsområdet, läs mer om våra kurser här!
Du kan också kontakta ämnesområdesansvarig projektledare Morgan Sörmlind (morgan.sormlind@sifu.se, 0765275554) som svarar på frågor frågor och ger råd om vilken utbildning som passar dina behov allra bäst.

Välkommen på kurs hos SIFU!

 

 

 

 

Fler artiklar: