Ventilationsteknik

Ventilationsteknik steg 1

Uppbyggnad, funktion och underhåll av ventilationssystemet sparar både pengar och tid samt ger förbättrad luftkvalitet och komfort. Kunskaperna får du med en utbildning hos SIFU!

Boka kurs

Kursnr. 9110

3 dagar

fr. 15 700 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Utbildningen ger en grundläggande förståelse för hur ventilationen är uppbyggd och fungerar, vilken betydelse inneklimatet har samt de olika installationskomponenternas funktion och underhåll.

Goda kunskaper om ventilationssystemets uppbyggnad, funktion och underhåll sparar pengar, tid och arbete, ger förbättrad luftkvalitet och komfort samt även lägre driftskostnader. Både Boverkets bestämmelser för ventilationssystem och Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler kräver att ventilationssystemet körs och underhålls av utbildad personal. Kursen motsvarar dessa krav.

 

 

 

 

 

 

 

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Fastighetstekniker.

Du lär dig

 • Ventilationens uppbyggnad och teknik
 • Luftbehandlingsprinciper
 • Mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt
 • Drift och underhåll

Passar dig som är

 • Drifttekniker
 • Fastighetsskötare/-tekniker
 • Ventilationstekniker
 • Skorstensfejare
 • Installationssamordnare
 • Injusterare

Kursinnehåll

Innehåll

 • Ventilationsteknik för S-, F- och FTX-system
  • klimat och bestämmelser om luftkvalitet
  • luftströmning i rum och i installation
  • ventilationssystems funktion och uppbyggnad

 

 • Installationskomponenter, S-, F- och FTX-system
  • kanaler, spjäll och luftdon
  • fläktar, remdrift och motorer
  • värmeväxlare, luftfuktare och filter

 

 • Drift och underhåll för ventilation
  • viktiga punkter för tillståndskontroll
  • drift- och underhållsinstruktioner
  • systemkunskap för S-, F- och FTX-system
  • praktiska hjälpmedel

 • Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt
  • demonstration av mätinstrument
  • luftflödesmätning på tillufts-- och frånluftdon

 

 • Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem
  • vem berörs?
  • vem får utföra kontrollen?
  • hur går det till?

 

 • Översiktlig information om styr- och reglerfunktioner

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som behöver grundkunskaper i ventilationsteknik, till exempel ventilationstekniker, Injusterare, fastighetstekniker och fastighetsskötare samt skorstensfejare.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursledare

Mats Nilsson

Mats är VVS-ingenjör och verksam som föreläsare på SIFU sedan en längre tid. Parallellt med sitt arbete som egenföretagare och VVS-konsult leder han efterfrågade kurser inom ventilationsteknik.

Mats är även ledamot i Tekniska Råden samt FunkiS (frågor och svar gällande OVK). Fritiden tillbringar han gärna vid havet med hummerfiske eller på hockeyrinken.

Som föreläsare på SIFU är Mats mycket uppskattad och får fantastiska omdömen från kursdeltagarna. Vi på SIFU är mycket stolta och glada över den kunskap och erfarenhet som Mats förmedlar inom ventilationsteknik. Läs en intervju med Mats här!

Jag tyckte att de praktiska övningarna var över förväntan. Mycket bra och lärorikt att ha tillgång till utrustning i lokalen för att kunna utföra de praktiska övningarna.

Kurstillfällen

Ventilationsteknik steg 1

3 dagar

fr. 15 700 kr

exkl. moms

 • 12-14 jun 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 4-6 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 30 sep-2 okt 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 4-6 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 27-29 nov 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 16-18 dec 2024

  Göteborg

  Platser kvar