Styr- och reglerteknik

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1

Med kunskaper inom reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras, driftkostnaderna sänks och fastigheten får ett högre driftnetto.

Boka kurs

Kursnr. 9150

4 dagar

fr. 18 400 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1 ger grundläggande insikter i styr- och reglersystem och är första delen i en 2-stegsutbildning. Genom kursen får du kunskaper för att säkerställa en god teknisk och ekonomisk drift av värme- och ventilationssystemens reglerfunktioner. Efter kursen ska du kunna göra egen tillsyn och kontroll samt enklare egen injustering av reglercentralens reglerparametrar som P-band och börvärde.

Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningar och beräkningar, demonstrationer samt frågeställningar och erfarenhetsutbyte.

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Fastighetstekniker.

Du lär dig

 • grunderna inom fastighetsautomation
 • värme- och strömningslära
 • injustering
 • regler- och systemteknik.

Passar dig som är

 • Fastighetsskötare
 • Drift- och fastighetstekniker
 • Värme- och ventilationstekniker

Innehåll

 • Vad är fastighetsautomation?
 • Systemuppbyggnad för fastighetsautomation
 • Driftkort och dess utformning
 • Standarder för symboler och terminologi
 • Grundläggande fysikaliska principer, såsom till exempel värmelära och strömningslära
 • Reglerteknik (öppen styrning, återkoppling m.m.)
 • Systemteknik värmesystem, fjärrvärmecentraler och varmvatten
 • Styr- och reglerfunktioner värmesystem, inställning av styrkurvor
 • Systemteknik ventilation. Styr- och reglerfunktioner luftbehandling

Målgrupp

Fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker samt värme- och ventilationstekniker som behöver grundkunskaper i styr- och reglerteknik för VVS-funktioner.

Förkunskaper

Grundläggande teknisk förståelse och praktisk erfarenhet av VVS-tekniska system. Förkunskaperna kan du också få genom att gå SIFUS kurser i värme och ventilationsteknik på grundläggande nivå: Ventilationsteknik steg 1 och Drift av värmeinstallationer.

Kurstillfällen

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1

4 dagar

fr. 18 400 kr

exkl. moms

 • 26-29 apr 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 7-10 jun 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 30 aug-2 sep 2022

  Göteborg

  Platser kvar

 • 20-23 sep 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 6-9 dec 2022

  Stockholm

  Platser kvar