Ventilationsteknik

Radonkonsult - Kurs inför certifiering

Lär dig om radon och den problemlösning som krävs för en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande

Boka kurs

Kursnr. 9002

2 dagar

fr. 12 800 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Radon är en olägenhet för människors hälsa och en orsak till ohälsa i inomhusmiljön. Att åtgärda radonproblem kräver specifik teknisk kunskap och förmåga. Kursen ger dig den specialkunskap om radon och problemlösning som krävs för en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande. Utan korrekt insikt om olika lösningar och fungerande service och underhåll kan en åtgärd resultera i ökad radonhalt och till och med ge upphov till ett nytt problem med fukt, buller, ökad energikostnad mm.

Avsikten med certifieringen är att författningskrav på en radonsäker inomhusmiljö särskilt beaktas av nyckelpersoner i bygg- och förvaltningsprocessen med projektledande- eller projektsamordnande roller.

Den "särskilda kompetensen" verifieras vid ett godkänt kunskapsprov vid kursens slut. I samband med ansökan om certifiering tas en separat avgift ut av certifieringsorganet KIWA.

Passar dig som är

 • Certifierad funktionskontrollant
 • Energiexpert
 • Kontrollansvarig
 • Handläggare i kommun, länsstyrelse och byggindustri

Innehåll

Kursen omfattar allt som rör radon. Kursen ska ge kunskap om radongasens egenskaper, hur man hanterar radonproblem för olika byggnader samt vad olika myndigheter och andra organisationer säger. Kursen ger många exempel på hur man kan åtgärda radon.

 • Radon-fysikaliskt, kemiskt, geologiskt, medicinskt, psykologiskt
 • Radonkällor
 • Mätteknik
 • Myndigheters regelverk om radon och andra organisationers syn på radonfrågan
 • Förändrade gränsvärden över tid
 • Radonbidrag, energideklaration
 • Ventilation, fukt
 • Radonåtgärder i alla typer av byggnader
 • Positiva/negativa konsekvenser av radonåtgärder
 • Case studies
 • Radonbesiktningsprotokoll

Under slutet av dag 2 utförs det skriftliga provet inför certifieringen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är certifierad funktionskontrollant, energiexpert eller kontrollansvarig plus övriga som vill ha djupa kunskaper om radon och radonåtgärder, t ex handläggare i kommun, länsstyrelse eller byggindustri. 

Du som är funktionskontrollant, energiexpert eller kontrollansvarig kan göra certifieringsprovet som gör dig till certifierad radonkonsult.

Är du osäker på om din behörighet är tillräcklig, kontakta KIWA som är ansvarigt certifieringsorgan!

Skriftligt prov för certifiering

Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med SIFU det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.
Observera att deltagaren måste kunna identifiera sig för att skriva provet. Ta med giltig id-handling!

Ny- eller omcertifiering?

 • Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum : omcertifiering
 • Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut : nycertifiering
 • Har du aldrig haft certifikat : nycertifiering

Tidsåtgång:

 • Nycertifieringsprov – 2 timmar
 • Omcertifieringsprov – 2 timmar

Förkunskaper

Grundkrav inför certifiering
Certifierad Funktionskontrollant, Energiexpert eller Kontrollansvarig. Förutsättningen för att kunna
åberopa sitt certifikat inför certifieringen och som kommande certifierad radonkonsult är att den
sökande innehar ett giltigt certifikat inom något av ovan nämnda områden.

Praktik inom det specifika området
Den sökande skall under minst ett år ha arbetat med projekt i byggprocessen* som är kopplade till radonåtgärder inom något av följande områden:
- Besiktning/kontroll
- Projektledning
- Arbetsledning eller
- Förvaltning
Den praktiska erfarenheten skall omfatta några större eller ett tiotal mindre projekt där tiden
sammantaget uppdragen uppgår till minst 300 timmar

Citat från tidigare deltagare

Bra kurs med bra lärare och trevlig personal från SIFU som tog väl hand om oss.

Duktig föreläsare!

Kurstillfällen

Radonkonsult - Kurs inför certifiering

2 dagar

fr. 12 800 kr

exkl. moms

 • 23-24 sep 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 28-29 apr 2025

  Göteborg

  Platser kvar

 • 1-2 okt 2025

  Stockholm

  Platser kvar