Ventilationsteknik

Radonkonsult - Kurs inför certifiering

Lär dig om radon och den problemlösning som krävs för en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande

Boka kurs

Kursnr. 9002

2 dagar

fr. 12 100 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Radon är en olägenhet för människors hälsa och en orsak till ohälsa i inomhusmiljön. Att åtgärda radonproblem kräver specifik teknisk kunskap och förmåga. Kursen ger dig den specialkunskap om radon och problemlösning som krävs för en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande. Utan korrekt insikt om olika lösningar och fungerande service och underhåll kan en åtgärd resultera i ökad radonhalt och till och med ge upphov till ett nytt problem med fukt, buller, ökad energikostnad mm.

Avsikten med certifieringen är att författningskrav på en radonsäker inomhusmiljö särskilt beaktas av nyckelpersoner i bygg- och förvaltningsprocessen med projektledande- eller projektsamordnande roller.

Den "särskilda kompetensen" verifieras vid ett godkänt kunskapsprov vid kursens slut. I samband med ansökan om certifiering tas en separat avgift ut av certifieringsorganet KIWA.

Passar dig som är

 • Certifierad funktionskontrollant
 • Energiexpert
 • Kontrollansvarig
 • Handläggare i kommun, länsstyrelse och byggindustri

Innehåll

Kursen omfattar allt som rör radon. Kursen ska ge kunskap om radongasens egenskaper, hur man hanterar radonproblem för olika byggnader samt vad olika myndigheter och andra organisationer säger. Kursen ger många exempel på hur man kan åtgärda radon.

 • Radon-fysikaliskt, kemiskt, geologiskt, medicinskt, psykologiskt
 • Radonkällor
 • Mätteknik
 • Myndigheters regelverk om radon och andra organisationers syn på radonfrågan
 • Förändrade gränsvärden över tid
 • Radonbidrag, energideklaration
 • Ventilation, fukt
 • Radonåtgärder i alla typer av byggnader
 • Positiva/negativa konsekvenser av radonåtgärder
 • Case studies
 • Radonbesiktningsprotokoll

Under slutet av dag 2 utförs det skriftliga provet inför certifieringen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är Certifierad funktionskontrollant, energiexpert eller kontrollansvarig plus övriga som vill ha djupa kunskaper om radon och radonåtgärder, t ex handläggare i kommun, länsstyrelse och byggindustri. Dessa deltagare erhåller efter avslutad kurs ett intyg om genomförd utbildning.

Du som är funktionskontrollant, energiexpert eller kontrollansvarig kröner gällande certifikat genom att bli certifierad radonkonsult.

Är du osäker på om din behörighet är tillräcklig, kontakta KIWA som är ansvarigt certifieringsorgan!

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper förutsatt om du skall certifiera dig, se ovan krav.

Kurstillfällen

Radonkonsult - Kurs inför certifiering

2 dagar

fr. 12 100 kr

exkl. moms

 • 12-13 okt

  Göteborg

  Platser kvar

 • 7-8 feb

  Stockholm

  Platser kvar

 • 15-16 sep

  Göteborg

  Platser kvar