Fastighetsförvaltning

Inomhusmiljö

Strategier, metoder och mätning för en bättre inomhusmiljö.

10-11 oktober 2023 i Stockholm eller på distans.

Boka kurs

Kursnr. 430800

2 dagar

fr. 8 350 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Vet du hur du läser av en ny inomhusmiljö och identifierar problematiken? Hur du mäter och utreder fukt? Eller vilka juridiska aspekter som är viktiga i din roll?

Alla inomhusmiljöer är olika utformade och har olika utmaningar. Vid arbete med inomhusmiljö är det därför viktigt att vara uppdaterad kring de senast trenderna kring avläsning, utredning och uppföljning.

Välkommen till konferensen Inomhusmiljö – forumet för dig som arbetar med innemiljöfrågor. Under två dagar samlar vi ledande experter och praktiker som delar med sig av kunskap och erfarenheter inom området. Vi kommer bland annat få ta del av det senaste kring Boverkets arbete med BBR, metoder för att säkra rätt mätdata för situationen och hitta balansgången mellan ventilation och energibesparing.

Vi syns i på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 i Stockholm.

Missa inte intervjun med en av våra talare på konferensen!

 

"Det underlättar att ha en tydlig process med tydliga beslutssteg för att ta sig framåt"

Inför konferensen Inomhusmiljö 2023 fick vi möjlighet att ställa några frågor till Peter Brander, som är en av talarna på konferensen. Peter ska hålla två föreläsningar om det senaste från Boverket – ny remiss på BBR samt om mätning och utredning av fukt och mögel - vad du ska tänka på vid utförande och hur du tolkar resultat av mätningar.

Ta del av intervjun med honom här!

På programmet:

 • Hur hanterar du upplevd dålig luft trots bra värden?
 • Mätning och utredning av fukt och mögel - vad du ska tänka på vid utförande och hur du tolkar resultat av mätningar
 • Hur du handlägger ärenden kring trafikbuller i en inomhusmiljö

Målgrupp

Konferensen är för dig som är miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöhälsoinspektör, miljöinspektör, fastighetsförvaltare, inomhusspecialist eller arbetar med liknande uppgifter.

Program

Konferensprogram Inomhusmiljö

Tisdag 10 oktober 2023

 • 09:00 - 09:30 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 09:30 - 09:40 - Moderator Linda Hägerhed inleder konferensen

  Linda arbetar som universitetslektor vid Högskolan i Borås och forskar inom området innemiljö i byggnader. Hon undervisar blivande byggingenjörer och affärsutvecklare inom bygg- och fastighet i byggnadsfysik och inomhusmiljö. Linda är styrelseledamot i SWESIAQ – en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

 • 09:40 - 10:30 - Riskbedömning kring närvarostyrd ventilation och energibesparing

  Närvarostyrd ventilation kommer med flera fördelar så som flexibilitet och energibesparing. Men ventilationen kan även innebära utmaningar när rums utformning och personflöden varierar, eller när oväntade faktorer påverkar. Under passet leder Per-Eric dig igenom funktionen, fördelar, risker och hur du utför en riskbedömning.

  • Vad innebär närvarostyrd ventilation och hur fungerar det?
  • Balansgången mellan ventilation och energibesparing
  • Hur du utför en riskbedömning – punkter att ta med
  • Praktiska exempel och hur du undviker de vanliga fallgroparna
  Per-Eric Hjelmer, specialist inomhusmiljö, Aquademica
  Per-Eric Hjelmer, specialist inomhusmiljö, Aquademica

  Per-Eric har arbetat som ingenjör och med byggfrågor sedan 1981, han har arbetat med fuktskador, ventilation, och inomhusmiljöutredningar i många olika former. Han har också under 6 års tid arbetat vid miljöförvaltningen i Stockholm som miljö- & hälsoskyddsinspektör och som expert inom inomhusmiljö. Idag arbetar han med utredningar avseende ventilation och inomhusmiljö som konsult på Aquademica, en del av Raksystems.

 • 10:40 - 11:30 - Tillsyn av flerbostadshus – ta del av erfarenheter från Strömstads kommuns nya arbetssätt

  Strömstads kommun såg ett behov av att arbeta mer förebyggande med inomhusmiljön i flerbostadshus då en stor del av inkommande klagomål berörde just detta. År 2021 införde kommunen ett nytt arbetssätt med tillsyn av flerbostadshus och de har idag utfört ca 200 tillsynsbesök.

  Under passet delar Malin och Madeleine med sig av hur det gick till när kommunen införde tillsyn av flerbostadshus och hur det ledde till tätare dialoger med fastighetsägare och bättre inomhusmiljöer.

  • Tillsyn av flerbostadshus i förebyggande syfte – ett unikt arbetssätt
  • Rutiner för hur vi utför våra tillsynsbesök
  • Vilka krav ställs på fastighetsägaren och vad säger miljöbalken?
  • Resultat, lärdomar och hur vi arbetar framåt
  Malin Berlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Strömstads kommun
  Malin Berlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Strömstads kommun

  Malin arbetar inom flera olika områden inom både miljö- och hälsoskydd. Hon har varit med sedan starten i införandet av tillsyn av flerbostadshus på kommunen och utfört flertalet tillsyner av flerbostadshus.

 • -

  Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Strömstads kommun
  Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Strömstads kommun

  Madeleine arbetar främst inom hälso- och strandskydd. Hon har utfört flertalet tillsyner av flerbostadshus och har utvecklat arbetssättet kring tillsyn av flerbostadshus.

 • 11:30 - 12:30 - Lunch

 • 12:30 - 13:20 - SWESIAQ-modellen – råd för systematik vid innemiljöutredningar

  Att brukare mår dåligt i en byggnad kan bli en stor utmaning för den som ska utreda orsakerna. Utan systematik riskerar utredningen att styras av förutfattade åsikter som kan leda till konsekvenser för både brukarnas hälsa och förtroendet för fastighetsägare eller utredare. SWESIAQ-modellen syftar till att höja kvaliteten på utredningarna och hjälpa utredaren att undvika fallgropar.

  • Psykologiska faktorer eller luftföroreningar?
  • Vad bör du mäta inomhus?
  • Vem vet bäst – utredaren, fastighetsägaren eller brukaren?
  Anders Lundin, styrelsemedlem, SWESIAQ
  Anders Lundin, styrelsemedlem, SWESIAQ

  Anders är civilingenjör och har arbetat som hälsoskyddsinspektör, arbetsmiljöingenjör samt senast som miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Där deltog han i patientutredningar och mätte olika miljöfaktorer i forskningsprojekt. Numera är Anders styrelsemedlem i SWESIAQ och redaktör för SWESIAQs nyhetsbrev.

 • 13:30 - 14:20 - Så uppnådde Söderhamns kommun bättre inomhusmiljö genom EPC-projektet

  I samband med att Söderhamns kommun upplevde ett behov av att modernisera och energieffektivisera fastighetsbestånden mot ett mer hållbart samhälle påbörjades EPC-projektet (Energy Performance Contracting).

  Under passet delar Per med sig av hur det gick till när kommunen minskade både miljöpåverkan och energianvändningen genom energieffektiviserade och moderniserade hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma lokaler. Du får även höra om hur projektet var självfinansierande vilket innebär att de besparingar som genererades av projektet motsvarade investeringskostnaden. 

  • EPC-projektet – ett av de största i Sverige
  • En föränderlig värld som kräver åtgärder
  • Samverkan, öppenhet och engagemang – metoder för att komma till rätta med inomhusklimaten
  • Underhållsskuld och skenande energipriser – åtgärder utan ökade kostnader
  • Resultat, lärdomar och praktiska tips
  Per Dahlstrand, byggprojektledare, Söderhamns kommun
  Per Dahlstrand, byggprojektledare, Söderhamns kommun

  Per har arbetat som byggprojektledare och energiingenjör på kommun i över 30 år. Han har varit delaktig i de flesta typer av byggnationer av byggnader såsom skolor, äldreboende, idrottshallar, simhallar och ishallar. Han har även varit delaktig i rivningar av byggnader och saneringar av förorenad mark samt EPC-projekt.

 • 14:20 - 14:40 - Eftermiddagskaffe

 • 14:40 - 15:20 - Det senaste från Boverket – ny remiss på BBR

  Boverket är i en pågående process där de utför en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna. Målet är en förenklad modell som ska gynna innovation och teknik. För dig som arbetar enligt BBR kommer det att ske förändringar och det är därför viktigt att du får en förståelse för vad de innebär.

  Under passet kommer Peter guida dig igenom processen och även om översynen fortfarande är i ett tidigt skede kommer han kunna ge dig tydliga riktlinjer att följa så att du kan förbereda dig på bästa sätt.

  • Boverkets byggregler omstruktureras – en pågående process
  • Vilka är de största förändringarna och vad innebär de?
  • Hur behöver du ställa om ditt arbetssätt?
  • Implementering 2024 – framtidsutsikter
  Peter Brander, expert, enheten hälsa och bygg, Boverket
  Peter Brander, expert, enheten hälsa och bygg, Boverket

  Peter arbetar som sakansvarig på Boverket för frågor kring fukt och termisk komfort. Tidigare har han även tagit fram utbildningar och vart en uppskattad föreläsare åt både Byggdoktorerna och Fuktcentrum när det gäller fuktfrågor och skadehantering i byggnader.

 • 15:30 - 16:10 - Mätning och utredning av fukt och mögel - vad du ska tänka på vid utförande och hur du tolkar resultat av mätningar

  Fukt och mögel är vanligt förekommande i olika inomhusmiljöer. Vid utredning och hantering är det viktigt att förstå bakgrunden för att långsiktigt kunna förebygga återkomst. Under passet för du metoder för hur du på bästa sätt mäter fukt- och mögelskador samt hur du hanterar och dokumenterar dessa. Peter går igenom vanliga misstag och ger tips på hur en mätplan underlättar ditt arbetssätt.

  • Viktiga aspekter vid utredning och hantering av fukt och mögel
  • Förändringar vid mätförfaranden i samband med nya BBR
  • Att arbeta utifrån en mätplan – metodik och uppföljning
  • Vanliga misstag vid mätningar och hur du undviker dem
  Peter Brander, expert, enheten hälsa och bygg, Boverket
  Peter Brander, expert, enheten hälsa och bygg, Boverket
 • 16:10 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 11 oktober 2023

 • 09:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 09:00 - 09:50 - Hur hanterar du upplevt dålig luft trots bra värden?

  • Konsten att säkra relevant mätdata – fokus ventilation och klimat
  • ”Dålig luft” kan betyda många olika saker!
  • Metoder för hur du ringar in problemen, felsöker och ställer krav
  • Erfarenheter och lärdomar från lyckade och mindre lyckade exempel
  Maria Alm, byggnadsfysiker, Göteborgs stad
  Maria Alm, byggnadsfysiker, Göteborgs stad

  Maria har jobbat med hundratals utredningar som rör klagomål på innemiljön på Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg. Hon har både en rådgivande och utredande funktion samt håller interna och externa utbildningar i tjänsten. Hon utför även en del konsultuppdrag där hon driver specialistutredningar inom inomhusmiljö.

 • 09:50 - 10:10 - Förmiddagskaffe

 • 10:10 - 11:00 - Hur du handlägger ärenden kring trafikbuller i en inomhusmiljö

  Under tusentals år har vi utvecklat vår hörsel i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud till skillnad från idag då vi möter en ljudmiljö med väldigt få naturliga ljud. Men vilka av ljuden räknas som störande buller? Hur bedöms olika nivåer? Och vilka krav ställer myndigheterna?

  Under föreläsningen kommer du få ta del av hur du kan förebygga buller och trafikbuller inomhus och bena ut vad som troligtvis är grundproblemet. Du får dessutom ta del av kunskap kring aktuella myndighetskrav och hur du kan följa upp att de akustiska kraven verkligen uppfylls efter att åtgärder utförts.

  • Vad kvalificeras som buller och trafikbuller?
  • Vilka krav ställer myndigheterna?
  • Underlag för inledande bedömning av störning – vad vi mäter och varför
  • Metoder för att arbeta effektivt med utredningsresultaten
  • Skyddsåtgärder – hur du kan sänka inomhusnivån
  Anders Westbrandt, akustikkonsult, Akustikverkstan
  Anders Westbrandt, akustikkonsult, Akustikverkstan

  Anders har mångårig erfarenhet inom ljudteknik och akustik. Han är en van föreläsare som gärna delar med sig av sina kunskaper inom buller både inomhus och utomhus.

 • 11:10 - 12:10 - Juridisk fördjupning– aktuella lagar och praktiska exempel

  Vid arbete kring inomhusmiljö uppstår ofta meningsskiljaktigheter och frågor om vad som gäller i olika fall. För att känna sig trygg i sin arbetsroll underlättar det att ha juridiskt stöd både vid bedömningar och vid handläggning.

  Under passet går Katja igenom aktuella delar av miljöbalken, de vanligaste situationerna där du kan ta juridiskt stöd och hur du tillämpar juridiken i praktiken.

  • Aktuell lagstiftning och bestämmelser – vad säger miljöbalken?
  • Hur du tillämpar juridiken i det vardagliga arbetet
  • Praktiska exempel på återkommande fall
  • Juridiska utmaningar och hur du tar dig an dem
  Katja Hedberg, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
  Katja Hedberg, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

  Katja är ledamot i Sveriges advokatsamfund sedan år 2011. Hon arbetar främst mot offentliga uppdragsgivare med frågor kring bland annat PBL, fastighetsrätt, avtalsfrågor och skadeståndstvister. Hon håller även regelbundet utbildningar för tjänstemän och förtroendevalda.

 • 12:10 - Moderator Linda Hägerhed summerar och avslutar konferensen

 • 12:15 - Lunch för workshopens deltagare

 • 13:15 - 16:15 - Separat bokningsbar workshop

 • - Så får du bättre förståelse för inomhusmiljö – praktiska tips och lösningar på problem som kan uppstå

  Brukarens upplevelse av en problematisk inomhusmiljö kan variera från enklare, till av mer svårlöslig karaktär. Är det tekniken, faktorer utanför utrymmet eller en kombination av båda? Eller är det ännu fler faktorer som skapar obehag för de som vistas i miljön?

  För dig som arbetar med byggnader och ansvarar för inomhusmiljö är det till stor hjälp att du kan läsa av ett utrymme och förmedla dina observationer på ett lättförståeligt sätt. Under workshopen får du verktyg för hur du läser av inomhusmiljöer och hur du kan se samband mellan påverkande faktorer och aktuell problematik. 

  • Att avläsa ett rum – vad påverkar inomhusmiljön?
  • Förstå och sätt ord på hur inomhusmiljön fungerar
  • Ventilation och energiekonomi – samband och konflikter
  • Hur uppstår fuktskador?
  • Materialval för en sund inomhusmiljö
  Workshopen leds av Felicia Oreholm, hållbarhetsstrateg inom bygg- och fastighetsbranschen
  Workshopen leds av Felicia Oreholm, hållbarhetsstrateg inom bygg- och fastighetsbranschen

  Felicia har utbildat byggingenjörer, fastighetsförvaltare och drifttekniker i hållbart byggande, sunda inomhusmiljöer och energieffektivisering de senaste 12 åren. Hon har tidigare studerat fastighetsteknik, skadeförebyggande och tillämpad byggfysik vilket hon tar med sig när hon föreläser ur ett hållbarhetsperspektiv kring ekonomi, ekologi, social hållbarhet och demokrati.

Citat från tidigare deltagare

Konferensen överträffade mina förväntningar.

Bra föreläsningar, bra planerat evenemang, bra att träffa så många andra kollegor.

Jag tyckte det var en bra blandning och balans av talare inom olika områden och med olika infallsvinklar och olika syn på vad problem kan vara för inomhus.

Jättenöjd med allt, det var en spännande blandning av olika ämnen och ett bra ställe att prata med kollegor från andra kommuner hur man arbetar där.

Boka

Inomhusmiljö

2 dagar

fr. 8 350 kr

exkl. moms

 • 10-11 okt 2023

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Konferens Separat bokningsbar workshop (endast för deltagare på plats)
8350 kr 3950 kr

 

Konferenspaket tillkommer för deltagare på plats

Endast konferens: 510 kr (lunch dag 2 ingår inte)
Konferens och workshop: 790 kr

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats? 

Vi syns i centrala Stockholm på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm.

Vill du vara med på distans? 

Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator. Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start. 

Varmt välkommen! 

Relaterade kurser