Fastighetsförvaltning

Inomhusmiljö

Strategier, metoder och mätning för en bättre inomhusmiljö.

Välkommen den 22-23 oktober 2024 i Stockholm eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 430800

2 dagar

fr. 6 780 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Vet du hur du läser av en ny inomhusmiljö och identifierar problematiken? Hur du mäter och utreder fukt? Hur du kontrollerar buller i olika omgivningar? Eller vilka juridiska aspekter som är viktiga i din roll?

Alla inomhusmiljöer är olika utformade med varierande förutsättningar och har utmaningar utifrån det. Vid arbete med inomhusmiljö är det därför viktigt att vara uppdaterad kring de senast trenderna kring avläsning, utredning och uppföljning för att kunna göra ett så korrekt jobb som möjligt.

Välkommen till konferensen Inomhusmiljö – forumet för dig som arbetar med innemiljöfrågor. Under två dagar samlar vi ledande experter och praktiker som delar med sig av kunskap och erfarenheter inom området. Vi kommer bland annat få ta del av det senaste kring systematiska undersökningar, gå på djupet kring fukt- och mögelproblematik samt hitta balansgången mellan ventilation och energibesparing.

 

Du som är medlem i SWESIAQ får 15% rabatt på konferensen. Rabattkoden finner du på SWESIAQs hemsida eller nyhetsbrev.

Rabatten går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden.

 

Ur programmet

 • Luft, fukt och värme – samband och påverkan
 • Aktuell forskning – hållbara och energieffektiva installationer
 • Det senaste från Boverket
 • Lagar som gäller under byggskedet – tillämpning och praktiska exempel

Målgrupp

Konferensen är för dig som är miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöhälsoinspektör, miljöinspektör, fastighetsförvaltare, inomhusspecialist eller arbetar med liknande uppgifter.

Program

Tisdag 22 oktober 2024

 • 09:00 – 09:30 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 09:30 – 09:40 - Moderator Linda Hägerhed inleder konferensen

  Linda har arbetat inom innemiljöområdet i 25 år, med ett fokus på fukt- och innemiljöutredningar och med forskning om inomhusmiljö och hälsa. Nu arbetar hos som lärare och forskare på Högskolan i Borås där hon bland annat ger kurser inom ämnesområdena byggnadsfysik och innemiljö för blivande byggingenjörer. Linda är sedan lång tid tillbaka styrelsemedlem i den svenska inomhusmiljöorganisationen SWESIAQ. Under konferensen är det Linda som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:40 – 10:30 - Luft, fukt och värme – samband och påverkan

  Att förstå samband mellan luft, fukt och värme i våra byggnader och byggnadskonstruktioner är viktigt för att både förebygga och åtgärda problem.

  Under det här passet går Linda igenom grundläggande byggnadsfysik där teori kopplas till exempel i aktuell inomhusmiljöproblematik såsom med ökad trångboddhet och energibesparingar. Ta gärna med en miniräknare!

  • Trångboddhet och energibesparingar – hur påverkas inomhusmiljön?
  • Vad händer inomhus och i byggnadskonstruktionen när vi minskar temperaturen och varför?
  • Vad händer med byggnaden och inomhusmiljön vid trångboddhet och varför?
  • Vilka risker kan finnas med energibesparingsåtgärder för inomhusmiljö och varför?
  Linda Hägerhed, universitetslektor, Högskolan i Borås
  Linda Hägerhed, universitetslektor, Högskolan i Borås

  Linda har arbetat inom innemiljöområdet i 25 år, med ett fokus på fukt- och innemiljöutredningar och med forskning om inomhusmiljö och hälsa. Nu arbetar hos som lärare och forskare på Högskolan i Borås där hon bland annat ger kurser inom ämnesområdena byggnadsfysik och innemiljö för blivande byggingenjörer. Linda är sedan lång tid tillbaka styrelsemedlem i den svenska inomhusmiljöorganisationen SWESIAQ.

 • 10:40 – 11:40 - Att bedöma ventilationen i skolor och bostäder

  Ventilationen påverkar många miljöfaktorer. Särskilt självdragsventilation kan vara svår att kontrollera, men här finns nya metoder som ger säkrare bedömning.

  Under detta pass går Anders igenom hur du systematiskt undersöker ventilationssystemet och hur det påverkar inomhusmiljön, bland annat hur luftfuktigheten påverkas. Han ger förslag på enkel utrustning och bra metoder som både underlättar bedömningen och gör den säkrare. Han diskuterar också vilken information som ges genom ett OVK-protokoll.

  • Hur påverkar ventilationen inomhusmiljön och luftkvaliteten?
  • Nya metoder för bedömning av självdragsventilation
  • Ventilation och luftfuktighet
  Anders Lundin, civilingenjör och miljöhygieniker, SWESIAQ
  Anders Lundin, civilingenjör och miljöhygieniker, SWESIAQ

  Anders arbetade till en början som hälsovårdsinspektör och arbetsmiljöingenjör, sedan under 20 år som yrkes- och miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Idag arbetar han åt SWESIAQ, bl a som redaktör för deras nyhetsbrev. I arbetet fokuserar han främst på sambanden mellan innemiljöfaktorer och hälsa.

 • 11:40 – 12:40 - Lunch

 • 12:40 – 13:40 - Aktuell forskning – hållbara och energieffektiva installationer

  Hur påverkas inomhusmiljön av olika installationer? Vilka är de vanligaste bristerna? Och vilka förändringar kan förbättra slutresultaten?

  Under detta pass får du ta del av en rapport från ett forskningsprojekt, finansierat av SBUF och lett av Rafael Ospino. Syftet med projektet var att förlänga livslängden och förbättra energieffektiviteten i vätskeburna installationer och under projektets gång visade det sig att funktionen i dessa påverkade andra installationer och i förlängningen inomhusmiljön.

  • Korrosion i vätskeburna installationer – ett tilltagande problem
  • Vattenläckor – mycket vanligare än vi trott
  • Bristande funktion och dess effekter på inomhusmiljön
  • Råd för att uppnå väl fungerande installationer
  Rafael Ospino, konsult, Rafael Ospino Teknikrådgivare
  Rafael Ospino, konsult, Rafael Ospino Teknikrådgivare

  Rafael har länge arbetat som expert i bygg- och ombyggnadsprojekt och har medverkat i tillkomsten av många miljöcertifierade byggnader. Han har deltagit som konsult i flertalet forskningsprojekt som drivits av Stockholm Stads miljötekniknätverk ”Cleantech Högdalen” samt agerat expert i SiS Tekniska kommitté TK189 "Innemiljö och energianvändning i byggnader". Rafael är en aktiv styrelseledamot i EMTF, Energi och miljötekniska föreningen samt deltagare i Näringsdepartementets "Grön Näringsutveckling".

 • 13:40 – 14:10 - Eftermiddagskaffe

 • 14:10 – 15:00 - Lagar som gäller under byggskedet – tillämpning och praktiska exempel

  Byggnaders inomhusmiljö regleras av ett antal lagar och förordningar, bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen. Olika lagar tillämpas i olika delar av byggprocessen. Under passet går Christian igenom vilken lagstiftning som ska tillämpas under byggskedet.

  • Hantering av fukt och mögelproblematik i byggskedet.
  • Vad är tillräcklig utredning och på vilket sätt kan ingripande ske?
  • Hur ska myndigheten agera när någon vill flytta in i ett nybyggt hus med mögelproblematik?
  Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
  Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

  Christian har arbetat med offentliga uppdragsgivaren sedan 2010 inom områdena plan- och bygg-, miljö- och entreprenadrätt och är en uppskattad föreläsare som regelbundet håller utbildningar inom ämnesområdena.

 • 15:10 - 16:00 - Vilka lagar gäller efter byggskedet och i befintliga hus?

  Byggnader måste enligt plan- och bygglagen uppfylla vissa egenskapskrav beträffande bl.a. hygien, hälsa och miljö. Inomhusmiljön regleras även av andra lagar, bl.a. miljöbalken. Under passet går Christian igenom samspelet mellan de olika lagstiftningarna och när de är tillämpliga. 

  • Plan- och byggfråga eller miljöbalksfråga, eller både och?
  • Vilka krav kan ställas på inomhusmiljön enligt de olika lagstiftningarna?
  • När föreligger förutsättningar att förbjuda användningen av byggnaden pga. brister i inomhusklimatet?
  Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
  Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

  Christian har arbetat med offentliga uppdragsgivaren sedan 2010 inom områdena plan- och bygg-, miljö- och entreprenadrätt och är en uppskattad föreläsare som regelbundet håller utbildningar inom ämnesområdena.

 • 16:00 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 23 oktober 2024

 • 09:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 09:00 – 09:40 - Det senaste från Boverket – uppdatering kring Boverkets nya byggregler

  Boverket är nu i slutskedet i processen kring översynen av bygg- och konstruktionsreglerna. Målet med processen är en förenklad modell som ska gynna innovation och teknik samt underlätta det vardagliga arbetet för de som tillämpar reglerna. För dig som arbetar enligt BBR kommer det att ske förändringar och det är därför viktigt att du får en förståelse för vad de innebär.

  Under passet kommer Peter uppdatera dig kring processen, dela med sig om vilken fas som pågår just nu samt lyfta intressanta och aktuella frågor kring arbetet. På så sätt kommer du kunna få tydliga riktlinjer att följa så att du kan förbereda dig på bästa sätt inför förändringen.

  • Boverkets byggregler omstruktureras – en uppdatering av processen fram tills nu
  • Vilka är de största förändringarna och vad innebär de?
  • Hur behöver du ställa om ditt arbetssätt?
  • Stöd inför implementeringen
  Peter Brander, expert, enheten byggande och inomhusmiljö, Boverket
  Peter Brander, expert, enheten byggande och inomhusmiljö, Boverket

  Peter arbetar som sakansvarig på Boverket för frågor kring ventilation, fukt och termisk komfort. Tidigare har han även tagit fram utbildningar och varit en uppskattad föreläsare åt både Byggdoktorerna och Fuktcentrum när det gäller fuktfrågor och skadehantering i byggnader.

 • 09:40 – 10:10 - Förmiddagskaffe

 • 10:10 – 10:50 - Termisk komfort och hur den kan kontrolleras

  Att uppnå balans mellan luftkvalitet, termisk komfort och energianvändning kan vara en utmaning. Det ställs höga krav på utformning av byggnader och installation av system samtidigt som yttre faktorer kan vara en avgörande faktor.

  Under detta pass lyfter Peter frågan kring vad vi vet om termisk komfort och hur den kan kontrolleras. Han knyter an till Folkhälsomyndigheten nysläppta vägledning på termisk komfort och sätter det även i perspektiv till Boverkets uppdatering kring byggreglerna.

  • Komfort, värmestress och köldstress
  • Klimatförändringar och dess påverkan
  • Svensk reglering – vad du behöver ha koll på
  • Kontroll och uppföljning
  Peter Brander, expert, enheten byggande och inomhusmiljö, Boverket
  Peter Brander, expert, enheten byggande och inomhusmiljö, Boverket

  Peter arbetar som sakansvarig på Boverket för frågor kring ventilation, fukt och termisk komfort. Tidigare har han även tagit fram utbildningar och varit en uppskattad föreläsare åt både Byggdoktorerna och Fuktcentrum när det gäller fuktfrågor och skadehantering i byggnader.

 • 11:00 – 12:00 - Hur bör du agera när provsvar inte visar problem med byggnaden men besvär kvarstår?

  Vad vet vi om fukt- och mikrobiologiska byggnadsskador samt emissionsproblem och dess påverkan på inomhusmiljön? Hur kan du utreda, provta och analysera gamla fukt- och mikrobiella skador samt emissionsproblem?

  Joakim lyfter frågeställningarna och diskuterar dem i förhållande till hur man bör agera när provsvar inte visar problem med byggnaden men besvären ändå kvarstår.

  • Inomhusmiljö – en komplex miljö att utreda
  • Viktiga aspekter vid utredning
  • Hur kan du utreda, provta och analysera gamla fukt- och mikrobiella skador samt emissionsproblem?
  • Hur bör du agera när provsvar inte visar problem med byggnaden men besvär kvarstår?
  Joakim Honkanen, senior rådgivare och utbildningsansvarig inomhusmiljö, Eurofins Pegasuslab
  Joakim Honkanen, senior rådgivare och utbildningsansvarig inomhusmiljö, Eurofins Pegasuslab

  Joakim har jobbat med olika inomhusmiljöanalyser och tolkningar av analysdata från olika inomhusmiljöutredningar i snart 30 år. Idag arbetar han på Eurofins Pegasuslab med teknisk rådgivning kring provtagningar, analyser och resultat. En stor del av hans dagliga arbete innefattar även att genomföra olika utbildningar inom inomhusmiljö.

 • 12:00 - Moderator Linda Hägerhed summerar och avslutar konferensen

 • 12:00 – 13:00 - Lunch för workshopens deltagare

 • 13:00 – 16:00 - Separat bokningsbar workshop: Fukt och mikroorganismer i byggnader – en djupdykning i mikroorganismernas värld och hur de kan analyseras

  Att analysera mikroorganismer kan vara en viktig pusselbit i en fuktskadeutredning. Idag finns inga riktvärden eller gränsvärden för mikroorganismer och det finns en uppsjö av olika typer av tekniker för att mäta mikrober. Vad innebär de olika mätmetoderna? Hur gör man och hur funkar de? Vad ger de svar på och vad ger de inte svar på? Hur tolkas resultaten?

  Under denna workshop ges först en föreläsning om vad mikroorganismer är, hur de lever i fuktskadade byggnader och bakgrunden till varför det finns utmaningar med att mäta dem. Vidare diskuterar vi olika metoder och strategier. Hur hade ni som åhörare tänkt i de scenarier som läggs fram? Ta gärna med dig egna exempel.

  Vi går igenom:

  • Grundläggande kunskaper om mikroorganismer i fuktskadade byggnader
  • Vikten av provtagning och provhantering
  • Ingående beskrivning av de vanligaste analyserna på marknaden och som finns redovisade i SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader
  • Tolkning av mätmetoderna
  Workshopen leds av Erica Bloom, senior forskare, RISE
  Workshopen leds av Erica Bloom, senior forskare, RISE

  Erica disputerade i medicinsk mikrobiologi 2008 med en avhandling som handlade om att ta fram analytisk kemiska metoder för att mäta mögelgifter i innemiljöer. Sedan dess har hon kartlagt exponering för mikrober i bl a biogasanläggningar, metallindustrier, skolor, kontor, kyrkor, tunnlar, fartyg och bostäder. Hon anlitas regelbundet som expert och var med i den arbetsgrupp som tog fram SWESIAQs råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader samt har varit med i utbildningen av Sveriges Byggdoktorer.

Citat från tidigare deltagare

Konferensen överträffade mina förväntningar.

Bra föreläsningar, bra planerat evenemang, bra att träffa så många andra kollegor.

Jag tyckte det var en bra blandning och balans av talare inom olika områden och med olika infallsvinklar och olika syn på vad problem kan vara för inomhus.

Jättenöjd med allt, det var en spännande blandning av olika ämnen och ett bra ställe att prata med kollegor från andra kommuner hur man arbetar där.

Boka

Inomhusmiljö

2 dagar

fr. 6 780 kr

exkl. moms

 • 22-23 okt 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens Separat bokningsbar workshop (endast för deltagare på plats)
Till och med 23 augusti: 6780 kr 2980 kr
Till och med 20 september: 7480 kr 3380 kr
Från och med 21 september: 8480 kr 3980 kr


Pris för konferenspaket (lunch och fika) tillkommer för deltagare på plats.

Endast konferens: 580 kr (lunch dag 2 ingår inte)
Konferens och workshop: 900 kr

Samtliga priser är exklusive moms.

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats? 

Vi syns i centrala Stockholm.

Vill du vara med på distans? 

Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator. Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start. 

Varmt välkommen! 

Samarbetspartner

Vill du vara med som utställare eller samarbetspartner på konferensen? Kontakta ansvarig projektledare.

Relaterade kurser