OVK

OVK - praktisk kurs inför certifiering

En kurs som ger både praktik och teori inför OVK-certifiering

Boka kurs

Kursnr. 9135

5 dagar

fr. 16 300 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Utbildningen ger dig både praktik och teori inför ny- eller omcertifiering för behörighet som sakkunnig funktionskontrollant OVK. Du får en repetition av ventilationsteknik, mätteknik och injustering samt praktisk funktionskontroll.

På den praktiska kursen inleder vi med två dagars repetition där vi både praktiskt och strategiskt går igenom verkliga fall och övar på att göra funktionskontroll och helhetsbedömning under sakkunnig handledning. Efter den praktiska delen fortsätter vi repetitionen av teori och regelverk, vilket motsvarar innehållet i kursen OVK – kurs inför certifiering. Genom kursen får du den kompetens som krävs inom Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 – OVK3).

Innehåll

 • Praktisk genomgång OVK 2 dagar
  • Dimensionering av luftflöden
  • Strategi för funktionskontroll
  • Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning
  • Systemegenskaper i anläggning och rum
  • Genomgång av verkliga praktikfall
  • Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum
  • Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK
  • Helhetsbedömning av utförd OVK

 

 • Teori och regelverk 2 dagar
  • Lagar och föreskrifter som reglerar byggande och ventilation - både dagens regelverk och det som tidigare gällt
  • Regler för ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av arbetsmiljölagen, miljöbalken, energideklaration och radonbidrag
  • Inneklimatets påverkan på människors hälsa, värmeåtervinningssystem, energieffektivisering i ventilationssystem, radonåtgärder och komfortkylsystem

Certifieringsprov 1 dag

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ansöker om ny eller förnyad kompetensprövning för att bli certifierad som sakkunnig funktionskontrollant.

Förkunskaper

 • För såväl ny- som omcertifiering skall det finnas ett aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.
 • För dig som skall omcertifieras gäller att du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden.
 • För att bli certifierad krävs att den sökande uppfyller de krav som anges Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3).

Skriftligt prov för certifiering

Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med SIFU det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.
Observera att deltagaren måste kunna identifiera sig för att skriva provet. Ta med giltig id-handling!

giltig id-handling ska medtas till kursen

Ny- eller omcertifiering?

 • Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum: omcertifiering
 • Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut: nycertifiering
 • Har du aldrig haft certifikat: nycertifiering

Tidsåtgång:

 • Nycertifieringsprov – 3 timmar
 • Omcertifieringsprov – 2 timmar

Kursledare

Mats Nilsson

Mats är VVS-ingenjör och verksam som föreläsare på SIFU sedan en längre tid. Parallellt med sitt arbete som egenföretagare och VVS-konsult leder han efterfrågade kurser inom ventilationsteknik.

Mats är även ledamot i Tekniska Råden samt FunkiS (frågor och svar gällande OVK). Fritiden tillbringar han gärna vid havet med hummerfiske eller på hockeyrinken.

Som föreläsare på SIFU är Mats mycket uppskattad och får fantastiska omdömen från kursdeltagarna. Vi på SIFU är mycket stolta och glada över den kunskap och erfarenhet som Mats förmedlar inom ventilationsteknik. Läs en intervju med Mats här!

Extremt kunnig föreläsare som fick hela gruppen intresserad. Mats är grymt duktig på att prata och formulera sig. Kursen i sin helhet passade väldigt bra in på mina förväntningar.

Kurstillfällen

OVK - praktisk kurs inför certifiering

5 dagar

fr. 16 300 kr

exkl. moms

 • 9-13 okt 2023

  Stockholm

  Platser kvar