Det är alltid ekonomin som styr när man automatiserar en fastighet

Det är alltid ekonomin som styr när man automatiserar en fastighet

Styr- och reglersystemet styr i princip alla fastighetens tekniska funktioner, såsom ventilation, kyla, värme, varmvatten och belysning. De olika systemen har även en styrning sinsemellan. Ett väl optimerat styr- och reglersystem är kostnadseffektivt med låg miljöpåverkan, hög energiprestanda och ger en god inomhusmiljö.

Faruk Zelenjakovic är kursledare på SIFU inom Styr- och reglerteknik. I en intervju med honom berättar han för oss om varför man ska automatisera sin fastighet, hur man ska väga kostnad mot komplexitet och varför man ska uppdatera sig inom den nya styr- och reglertekniken.

Varför ska man automatisera sin fastighet?

Det finns många fördelar med modern styr- och reglerteknik, som att kunna styra vissa funktioner på distans och utnyttja digitalisering och ny teknik. Tekniken må vara viktig och intressant, Men det som driver utvecklingen är ekonomin. Det finns alltid ekonomiska incitament, framför allt med tanke på dagens stigande energikostnader. Man vill ha en billig, robust och bra förvaltning av sitt hus/fastighet för att hålla nere energikostnaderna.

Hur får man en kostnadseffektiv lösning på automationen?

Som förvaltare är man den som ställer krav på anläggningen. Man ska eftersträva en lösning som är så energieffektiv och så robust som möjligt, till bästa möjliga pris.

En komplex och avancerad lösning ger en högre kostnad, men därmed inte sagt att komplexitet i ett system nödvändigtvis leder till en bra lösning. ”Basnivån” är att man måste ha en värmekälla och ett system som tillför värme till alla rum. Därtill behöver man ett luftbehandlingssystem som byter ut luften. Kontorslokaler och sjukhus är exempel på byggnader där man behöver avancerade styrningar, medan bostäder klarar sig med en enklare styrning.

Man ska ställa höga krav som beställare. Oftast vill man ha ett öppet system, så att man får ett oberoende och kan anlita flera olika entreprenörer. Genom att systemen kan underhållas av olika entreprenörer får man en konkurrens på marknaden som håller priset nere.

Hur viktigt är det att uppdatera sig inom den nya styr- och reglertekniken?

Det är viktigt att hänga med i den nya tekniken, men det är också viktigt att behärska de grundläggande systemen (såsom värme och ventilation). Man behöver förstå sambanden mellan teknik och funktion, d.v.s., varför man gör en åtgärd och hur tekniken stöder åtgärden. På kurserna i styr- och reglerteknik (länka till hemsidan) går ofta fastighetsskötare som vill ta ett större ansvar. De kan ha sökt ett jobb inom drift, men saknar vissa kunskaper som de behöver komplettera med. Kursdeltagaren kan också vara en energiinjenjör som vill lära sig själva styr- och reglertekniken. Därför håller jag en bredd i kursen för att möta behoven hos deltagarna.

Många pratar om ”smarta hus”, men vad är det egentligen?

Ja, det pratas mycket om smarta hus. Många installerar smarta styrningar, men i bostadshus är det ofta begränsat till vissa funktioner, som till exempel kunna styra värme och belysning på distans, genom teknik. Man kan också sträva efter att vara oberoende när det kommer till energianvändning, t ex täcka en större del av energibehovet med egna energikällor, såsom sol eller vind. Vad man ska tänka på är att ”inget är gratis”. Man kan installera olika system för att spara pengar, men själva tekniken kan också bli dyr, och äta upp hela lönsamheten.

Det kan vara på sin plats att tänka efter om man skapar sitt smarta hus av ”nördigt” intresse för tekniken eller för den ekonomiska potentialen - och välja system därefter.

Vi tackar Faruk för ett intressant samtal och hälsar dig som läser detta varmt välkommen till SIFU för att lära dig med om styr- och reglerteknik!

Faruk Zelenjakovic
Uppdragsledare / certifierad besiktningsman | Infrastructure Automation, AFRY

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: