Styr- och reglerteknik

Övergripande styrning och kontroll av byggnader

Kursen lär dig fastighetsautomation med samkörning av olika styr- och övervakningssystem som ger både tekniska och ekonomiska fördelar.

Boka kurs

Kursnr. 9152

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Utbildningen fokuserar på alternativa lösningar inom fastighetsautomation. Samkörning av flera fabrikats styr- och övervakningssystem kan ge både tekniska och ekonomiska fördelar. Idag behöver du inte hålla dig till ett och samma fabrikat. Det går utmärkt att koppla ihop styrutrustningar från olika leverantörer och skapa ett enhetligt användande - under en gemensam överordnad programvara.

När krav på energispar och miljöarbete ökar får fastighetsautomation en allt större betydelse, något som skapar behov av ett välfungerande övergripande styrsystem som i sin tur kan bidra till ett mer rationellt drift- och underhållsarbete. En förutsättning är att beställaren vet vad han/hon vill ha och kan prestera en relevant kravspecifikation på önskade funktioner. Vidare krävs att konsulten förstår dessa krav, kan omformulera dem och upprätta en relevant teknisk beskrivning. Teamwork krävs mellan beställaren, konsulten, leverantören och den som har totalansvaret.

Med kunskaperna i denna kurs skall deltagaren känna till vad som krävs för att ta fastighetsautomation till en högre nivå med syftet att sporra användarna och samtidigt fungera som verktyg för energi- och driftoptimering där beställaren ställer kraven, inte leverantören.

Du lär dig

 • teknik och användning
 • modern/smart teknik
 • marknadsöversikt
 • projektering, upphandling och genomförande

Passar dig som är

 • Förvaltare
 • Driftledare
 • VVS-/elkonsult
 • Teknisk samordnare

Innehåll

 • Teknik och användning
  • Behovet av styrsystem inom fastigheter
  • Styrsystemets huvuduppgifter
  • Styrsystemets uppbyggnad och nivåer
  • Systemtillgänglighet
  • Modern/smart teknik ger operatören mer information
  • Vinster och mål med ett intelligent styrsystem
  • Öppna system säkerställer konkurrensen och valfriheten
  • Skillnaden mellan traditionella- och öppna system
  • Hur ett öppet styrsystem fungerar
  • Marknadsöversikt öppna system
  • Licenser och prispolicy öppna system
  • Operatörsmiljön
  • Tredjepartssystem
  • Hur systemanvändningen kan ökas
  • Processförståelsen värme, kyla, ventilation ur styrsystemets synvinkel
  • Driftstrategi och driftorganisation
  • Kontroll och felsökning av system med hjälp av styrsystemet
  • Analyser, trendkurvor
  • Återkoppling och rapporter som sporrar användandet
 • Projektering, upphandling och genomförande

  • Utformning av teknisk beskrivning
  • Baskrav på system
  • Strategi för samkörning av gammal och ny teknik samt orientering om kostnader
  • Väsentliga saker att efterfråga i anbudsförfrågan och att redovisa i offert
  • Kriterier för systemval
  • Utvärdering och upphandling
  • Projektgenomförande
  • Entreprenadgränser

Målgrupp

Kursen passar:

 • beställare som ska investera i styrsystem, uppnå energisparmål, minska klimatbelastning och effektivisera driftorganisationen.VVS- och elkonsulter som upprättar handlingar för styrsystem
 • tekniska samordnare inom byggsektorn som behöver övergripande förståelse för dagens styrsystem
 • förvaltare, driftledare m.fl. som behöver en insikt i styrsystemet och hur dess användning ur organisatorisk synvinkel kan användas för att uppnå ett gott inomhusklimat på det mest kostnadseffektiva sättet

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs. Allmänna kunskaper i styr- och övervakning och VVS är fördelaktiga.

Kurstillfällen

Övergripande styrning och kontroll av byggnader

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se