Ventilationsteknik

Ventilationsteknik steg 2

Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Skaffa kunskaperna med en kurs på SIFU!

Boka kurs

Kursnr. 9111

3 dagar

fr. 15 500 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Kursen Ventilationsteknik steg 2 är fortsättningen på vår populära utbildning Ventilationsteknik steg 1. Utbildningen ger ökad förståelse för ventilationssystemets uppbyggnad samt hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilationssystem, väljer lämpliga system och injusterar.

Goda kunskaper om ventilationssystemets uppbyggnad, funktion och underhåll sparar pengar, tid och arbete, ger förbättrad luftkvalitet och komfort samt även lägre driftskostnader. Både Boverkets bestämmelser för ventilationssystem och Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler kräver att ventilationssystemet körs och underhålls av utbildad personal. Våra kurser motsvarar kraven.

Passar dig som är

 • Drifttekniker
 • Fastighetsskötare/-tekniker
 • Ventilationstekniker
 • Skorstensfejare
 • Installationssamordnare
 • Injusterare

Du lär dig

 • Effekt och energibehov
 • Fläktdiagrammets uppbyggnad
 • Ekonomiska kalkyler
 • Beräkningsmetodik och formler

Innehåll

 • Grundläggande matematik
 • Tillståndsförändringar och dess påverkan på driftsekonomi
 • Genomgång av Mollierdiagram
 • Beräkningsmetodik och formler för olika energiberäkningar
 • Praktiska tillämpningsövningar av tillståndsförändringar
 • Fläktdiagrammets uppbyggnad

Syfte

Efter avslutad kurs har du fått svar på:

- hur du uppnår ett bra inomhusklimat till så låg kostnad som möjligt
- hur driftsekonomi och inomhusklimat påverkas av förändringar i luftflöden, tilluftstemperatur och driftstider
- vad det kostar att värma och kyla luften i ett tilluftssystem
- hur mycket energi och pengar du sparar med olika typer av värmeåtervinning.

Målgrupp

Alla som gått SIFUs kurs Ventilationsteknik steg 1 eller motsvarande och som vill fördjupa sina kunskaper inom luftbehandlingsteknik, till exempel ventilationstekniker, injusterare, fastighetstekniker och fastighetsskötare samt skorstensfejare.

Förkunskaper

SIFU:s kurs Ventilationsteknik steg 1 eller motsvarande kunskaper

Kursledare

Mats Nilsson

Mats är VVS-ingenjör och verksam som föreläsare på SIFU sedan en längre tid. Parallellt med sitt arbete som egenföretagare och VVS-konsult leder han efterfrågade kurser inom ventilationsteknik.

Mats är även ledamot i Tekniska Råden samt FunkiS (frågor och svar gällande OVK). Fritiden tillbringar han gärna vid havet med hummerfiske eller på hockeyrinken.

Som föreläsare på SIFU är Mats mycket uppskattad och får fantastiska omdömen från kursdeltagarna. Vi på SIFU är mycket stolta och glada över den kunskap och erfarenhet som Mats förmedlar inom ventilationsteknik. Läs en intervju med Mats här!

Bra föreläsare med verklighetsanknytning och goda exempel från verkligheten. Kunskaper som hjälper mig att bli en bättre beställare.”

Kurstillfällen

Ventilationsteknik steg 2

3 dagar

fr. 15 500 kr

exkl. moms

 • 24-26 jun 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 28-30 aug 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 21-23 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar