Kyla och värme

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

Rätt utförda dimensioneringsberäkningar ger bättre klimatsystem i byggnaden!

Boka kurs

Kursnr. 9210

5 dagar

fr. 19 400 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt. Det skapar en bra grund för rationellt byggande och förvaltning.

Utbildningen Dimensionering av värmeinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för byggnadens klimatsystem.

 

Övrigt
Denna kurs ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör.

Du lär dig

 • Termodynamik
 • Kyl-/värmepumpens uppbyggnad
 • Funktion och dimensionering av olika komponenter
 • Regelverk och kontroll

Passar dig som är

 • Drift- eller servicetekniker
 • Installatör
 • Konstruktör
 • VVS-ingenjör
 • Energirådgivare

Innehåll

 • Termiskt inneklimat; klädsel/aktivitet, operativ temperatur
 • Effekt- och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten
 • Byggnadens värmebalans
 • Värmeproduktion; pannor, värmepumpar, fjärrvärme
 • Rördimensionering och tryckfallsberäkning
 • Injustering av värmesystem
 • Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme
 • Dimensionering av tappvarmvattenberedare
 • Värmeväxlare
 • Cirkulationspumpar; pump- och rörkaraktäristiska, varvtalsreglering
 • Säkerhetsanordningar för öppna och slutna system
 • Styr- och reglersystem för värme, ventilation och tappvarmvatten
 • Föreskrifter och råd enligt BBR
 • Ekonomiska kalkyler

OBS!
Kursen omfattar två kurstillfällen à 3 dagar och hemstudier samt avslutas med skriftligt prov

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om systemutformning och dimensionering, tex entreprenörer konstruktörer, service eller drifttekniker.

Förkunskaper

För att få maximalt utbyte av kursen bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper.

Kurstillfällen

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

5 dagar

fr. 19 400 kr

exkl. moms

 • 20-24 sep

  Göteborg

  Platser kvar

 • 15-19 nov

  Stockholm

  Platser kvar

 • 21-25 feb

  Stockholm

  Platser kvar

 • 12-16 sep

  Göteborg

  Platser kvar

 • 28 nov-2 dec

  Stockholm

  Platser kvar