Kyla och värme

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

En kurs som ger dig grundkunskaper för att vara verksam inom kyl- och värmepumpområdet. Utbildningen passar bland annat dig som vill arbeta som kyl- och värmepumpstekniker. Efter avslutad kurs kan du använda dina kunskaper direkt i arbetet.

Boka kurs

Kursnr. 9210

5 dagar

fr. 19 600 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Denna grundläggande utbildning i teoretisk kyl- och värmepumpteknik passar mycket bra för såväl praktiker, teoretiker som nybörjare. Kursen ger dig grundläggande kunskaper för att vara verksam inom kyl-och värmepumpområdet och du får utbildning i värmepumpar. Vi lotsar dig genom termodynamiken och ger dig god förståelse för hur en kyl-/värmepump är uppbyggd och hur dess komponenter fungerar och dimensioneras samt begrepp som köldbärarsystem, köldmedium, energieffektivitet, kyl- och värmeeffekt m.m.

Läs hela programmet här!

Efter avslutad utbildning är du väl rustad att dels kunna göra enklare konstruktioner av kyl- och värmepumpaggregat, dels att snabbt kunna härleda felorsaker vid driftproblem. Du har också en förståelse för vad i en anläggning som påverkar dess energieffektivitet.

Kursen ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör. och är även en rekommenderad kurs under Diplomerad fastighetstekniker

Du lär dig

 • Termodynamik
 • Kyl-/värmepumpens uppbyggnad
 • Funktion och dimensionering av olika komponenter
 • Regelverk och kontroll

Passar dig som är

 • Drift- eller servicetekniker
 • Installatör
 • Konstruktör
 • VVS-ingenjör
 • Energirådgivare

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar - eller kommer att arbeta - med drift, service, installation, konstruktion eller försäljning av kyl- och värmepumpanläggningar. Den innehåller de teoretiska moment som kan krävas vid kylcertifieringen. Kursen är också lämplig för dig som arbetar med energisparrådgivning/energideklarationer samt upphandlar och/eller förvaltar fastigheter med denna typ av installationer.

Yrkesroller efter utbildningen

När ni har fullföljt utbildningen kommer ni att vara väl förberedda för att omsätta era nyvunna kunskaper i praktiken. Ni får möjlighet att montera och installera en rad olika typer av kyl- och värmepumpar. En utbildning i värmepump som passar bland annat dig som arbetar som installatör.  Här nedanför presenterar vi några vanliga yrkesroller som ni kan få efter utbildningen.

 • Kyl- och värmepumptekniker
 • VVS-konsult
 • VVS-ingenjör

Förkunskaper

För att genomföra en kyl- och värmepumpstekniker utbildning behöver du inga speciella kyltekniska förkunskaper, utan vi lär dig på ett enkelt sätt hur kyla och värme "skapas". Du bör ha viss allmän teknisk bakgrund och förståelse.

Citat från tidigare deltagare

Bra genomförd kurs med mycket kunnig utbildare.

En av de bästa kurserna jag har gått hittills. Detta beror synnerligen på lärarens erfarenhet och framförande. Mycket inspirerande, jag kommer att rekommendera kursen vidare.

Mycket bra grundläggande kurs! Nyttig information som jag har användning av i mitt jobb! :)

Kurstillfällen

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

5 dagar

fr. 19 600 kr

exkl. moms

 • 20-24 maj 2024

  Stockholm

  Fåtal platser

 • 30 sep-4 okt 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 25-29 nov 2024

  Stockholm

  Platser kvar

Program

 • Dag 1 - 09:00 - 17:00

  Inledning

  Grundläggande värmelära

  • Temperaturbegrepp
  • Aggregationstillstånd
  • Värmeenergi
  • Värmeöverföring
  • Kyleffekt och värmeeffekt


  Köldmediecykeln

  • Varför blir det kallt?
  • Köldmediesystemets huvudkomponenter
  • Tryck-entalpi-diagram för köldmedier
 • Dag 2 - 08:00 - 17:00

  Köldmediecykeln, forts.


  Tryck-entalpi-diagram för köldmedier, forts.


  Kylaggregatets och värmepumpens uppbyggnad

  • Mer om köldmediesystemets huvudkomponenter
  • Dimensionering av köldmediesystemets huvudkomponenter
  • Övriga komponenter i köldmediesystemet och kylaggregatet
  • Val av köldmedier, köldmediers egenskaper, miljörisker

  Anläggningsteknik

  • Rördimensionering
  • Isolering
  • Rördragning
  • Köldmedieoljan och oljeåterföring
 • Dag 3 - 08:00 - 17:00

  Psykrometiskt diagram för fuktig luft

  • Uppbyggnad
  • Vad man kan läsa ut
  • Avfuktning
  • Kylbehovsberäkning av en luftbehandlingsanläggning

  Föreskrifter för kylbranschen

  • Köldmediekungörelsen
  • Svensk Kylnorm
  • Certifiering och ackreditering

  Mätteknik

  • Olika typer av mätmetoder
  • Noggrannhet

  Laboration

  • Visuell genomgång av köldmediesystemet
  • Uppmätning av drifttryck och drifttemperaturer
  • Rita in uppmätt köldmedieprocess i tryck-entalpi-diagram
  • Gemensam genomgång av laborationen
 • Dag 4 - 08:00 - 17:00

  Indirekta system

  • Köldbärares egenskaper
  • Val av olika köldbärare
  • Påverkan på tryckfall, pumpar och värmeövergångstal
  • Viskositet
  • Affinitetslagarna
  • Påverkan på komponenter

  Kylbehovsberäkning för ett kyl- och/eller frysrum

  • Isolering
  • Temperaturförlopp i väggar
  • Transmissionsförluster
  • Specifikt värme för varor

  Uppbyggnad av köldmediesystemet

  • Dimensionering av köldmediesystemet
 • Dag 5 - 08:00 - 15:00

  Energieffektiva anläggningar

  Kontroller m.m

  • Journalföring
  • Egenkontroll
  • Återkommande kontroll/installationskontroll
  • Kontroll vid ingrepp
  • Rapportering


  Diskussion och avslutning

   

   

  Observera att programmet är preliminärt och kan variera något från gång till gång.