Industriproduktion

Produktionsteknik - grundkurs

Boka kurs

Kursnr. 2338

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen Produktionsteknik

För att som tillverkningsföretag kunna vara konkurrenskraftig och möta marknadens allt högre krav på korta ledtider, snabba leveranser och små orderstorlekar krävs en god förståelse och kunskap om produktionstekniken.

Denna kurs ger dig en god grundläggande kunskap i produktionsteknik. Kursinnehållet består av praktiska tillämpbara övningar som du kan använda i den egna verksamheten. Ett praktiskt produktionsspel visar tydligt problem och möjligheter i tillverkningen. Du får dessutom en inblick i Industri 4.0 och vad den fjärde industriella revolutionen med exempelvis IoT, AI och Machine-to-Machine kan innebära.

Du lär dig

 • grundläggande kunskap inom produktionsteknik
 • produktionsekonomi, flöden och förbättringar
 • ökad kunskap om den fjärde industriella revolutionen/industri

Passar dig som är

 • Produktionstekniker
 • Produktionschef/-ledare
 • Processtekniker/-operatör
 • Konstruktör
 • Ingenjör

Innehåll

Förutsättningar för utveckling och anpassning av produktionssystem

 • Ständig utveckling av metoder, maskiner, människor och processer för att stärka konkurrenskraften

 

Produktionsekonomi – hur reducera tillverkningskostnaden

 • Produktkalkylering
 • Kapacitetsberäkningar

 

Beredning – länken mellan konstruktion och produktion

 • Produkt och process
 • Operation
 • Tillverkningsmetoder
 • Flöden och layout

 

Den fjärde industrirevolutionen

 • Introduktion Industri 4.0
 • Simuleringar
 • Stödprocesser
 • Kommunikation

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i produktionsteknik och samtidigt få en god inblick i de utmaningar och möjligheter som den fjärde industriella revolutionen innebär.

Kursledare

Kursledare är Urban Zetterberg, som har en gedigen erfarenhet från industrin och byggsektorn i kombination med olika utbildningsuppdrag.

I närmare 30 år har Urban varit aktiv ägare och produktionstekniker i det egna företaget Teknikresurs AB. Dessutom har han haft flera uppdrag hos underleverantörer till fordonsindustrin som berört programmering av både CNC-maskiner och robotar. Innan dess var han aktiv inom byggbranschen som plåtslagare och reparatör på pappersbruk, sågverk och liknande.

Urban har under alla år varvat ”skarpa” teknikuppdrag med olika utbildningsuppdrag med syfte att kunna hålla en uppdaterad och aktuell nivå på innehållet i utbildningen. I närmare 20 års tid har Urban varit delaktig i olika YH-utbildningar på olika orter i Sverige, ofta med planeringsansvar för upplägg och genomförande inom produktionsteknikens alla delar.

Sagt om kursen Produktionsteknik

Jättebra!

Otroligt pedagogisk. Rolig men samtidigt tydlig i sitt utlärande.

Bra innehåll, bra stöd i utbildningspärmen. Jämn spridning av tiden på de olika delarna inom produktionsteknik.

Tycker att allt var superb! :)

Förkunskaper

Viss erfarenhet från tillverkning/produktion

Kurstillfällen

Produktionsteknik - grundkurs

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Relaterade kurser