Kemikaliehantering

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Lär dig klassificera och märka kemiska produkter enligt CLP!

Boka kurs

Kursnr. 2487

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Målet är att du under kursens gång ska få verktygen för att själv kunna ta fram underlag för en klassificering och märkning av ämnen och blandningar. Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen.

Kursen Klassificering och märkning av kemiska produkter ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt CLP. Vi tar upp en mängd exempel på märkning och klassificering genom att hämta aktuell dokumentation från Internet och fokuserar särskilt på de centrala databaser som innehåller information om klassificering av enskilda ämnen.

Fokus även på den nya bilaga VIII i förordningen som innehåller bestämmelser ny och mera utförlig information till Giftinformationscentralen än tidigare och de så kallade UFI-koderna som ska finnas på förpackningen.

Du lär dig

 • ta "befälet” över tillämpningen av CLP i din organisation
 • ta fram underlag för klassificering och märkning av ämnen och blandningar

Passar dig som är

 • Kemikalieansvarig
 • Miljösamordnare
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Arbetsmiljöinspektör
 • Inköpare
 • Produktchef

Innehåll

 • CLP-förordningen - uppbyggnad och övergripande principer
 • Tolkning av artiklarnas innebörd och konsekvens
 • Klassificering av enskilda ämnen och blandningar
 • Allmänt om förhållandet mellan CLP och innehållet i säkerhetsdatablad

Kursen varvas med många värdefulla exempel och ”skarpa” övningar

Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB.

För mer information se bokningsbekräftelse.

Målgrupp

De som arbetar med klassificering och märkningsfrågor av kemiska produkter på företag och myndigheter, t ex personer som upprättar säkerhetsdatablad samt andra som behöver tillämpningskunskap om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Förkunskaper

Grundläggande ämnesrelaterade kunskaper så som kemi, toxikologi eller ekotoxikologi underlättar förståelsen av kursinnehållet.

Kursledare

Kursledare är Thomas Ullhamre.

Thomas har en bakgrund som utredare på Kemikalieinspektionen och som ansvarig för miljötillsynen på Länsstyrelsen. De senaste 20 åren har han arbetat som konsult på Future Competence Sweden AB, med fokus på kemi- och miljöfrågor samt kemikalierelaterade arbetsmiljöfrågor. Under många år var han även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Med sin långa och mångskiftande erfarenhet från många branscher, är han en uppskattad föreläsare med förmåga att åskådliggöra och exemplifiera lagstiftningen.

Sagt om kursen

Bra upplägg på en bra nivå och möjlighet att ställa mer komplicerade frågor.

Väldigt intressant!

Superrelevant kursinnehåll och bra övningar. Trevlig kursledare som bidrog med intressanta erfarenheter från "verkligheten".

Bra och lärorik kurs rekommenderas väl

Kurstillfällen

Klassificering och märkning av kemiska produkter

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 23-24 apr 2024

  Stockholm

  Platser kvar