Kemikaliehantering

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Lär dig klassificera och märka kemiska produkter enligt CLP!

Boka kurs

Kursnr. 2487

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Målet är att du med kursen ska få tillräcklig kunskap för att komma i gång med klassificering och märkning så att du kan tillämpa detta i ditt arbete.

Kursen Klassificering och märkning av kemiska produkter ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt den så kallade CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). CLP är den centrala europeiska kemikalielagstiftningen som har inverkan på en rad andra lagstiftningar.

Fokus under kursen kommer att ligga på klassificering men vi tar även upp märkningskraven. Vi belyser även det relativt nya kravet på så kallad UFI-kod för vissa produkter. UFI-koden behandlas i bilaga VIII i förordningen som bland annat innehåller bestämmelser om mera utförlig information till Giftinformationscentralen än tidigare samt att UFI-koden som ska finnas på förpackningen.

Ett särskilt fokus och tid kommer att ligga på principerna för att klassificera ämnen och blandningar som illustreras av med en mängd exempel på märkning och klassificering bland annat granskar vi aktuella säkerhetsdatablad. Du får inblick i vilka databaser som man kan söka information om kemiska ämnens egenskaper och en mängd annan information.

Du lär dig

 • ta "befälet” över tillämpningen av CLP i din organisation
 • ta fram underlag för klassificering och märkning av ämnen och blandningar

Passar dig som är

 • Kemikalieansvarig
 • Miljösamordnare
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Arbetsmiljöinspektör
 • Inköpare
 • Produktchef

Innehåll

 • CLP-förordningen - uppbyggnad och övergripande principer
 • Tolkning av artiklarnas innebörd och konsekvenser för dig
 • Klassificering av enskilda ämnen och blandningar
 • Allmänt om förhållandet mellan CLP och innehållet i säkerhetsdatablad

 

Under kursen varvas teori med många värdefulla exempel och ”skarpa” övningar.

 

Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB och du kommer att använda dator i olika övningar.

För mer information se bokningsbekräftelse.

Målgrupp

Generellt bör var och en som hanterar kemiska produkter yrkesmässigt ha en grundläggande kunskap om klassificering och märkning. Men särskilt gäller detta alla som arbetar med klassificering och märkningsfrågor av kemiska produkter på företag och myndigheter, t.ex. såväl du upprättar säkerhetsdatablad eller granskar säkerhetsdatablad, eller om du arbetar med att hantera ditt företags kemikalieregister. En grundläggande kunskap om CLP är även nödvändig för att kunna kommunicera information mellan olika avdelningar inom ett företag eller till kunder, myndigheter och andra aktörer.

Förkunskaper

En grundläggande naturvetenskaplig utbildning underlättar förståelsen av vissa avsnitt i lagstiftningen. För dig som arbetar med säkerhetsdatablad, riskbedömningar eller på annat sätt utvärderar och bedömer kemiska ämnens och blandningars egenskaper, är det positivt att ha ämneskunskaper i t.ex. kemi, toxikologi eller ekotoxikologi vilket även underlättar förståelsen av kursinnehållet.

Kursledare

Kursledare är Thomas Ullhamre.

Thomas har en bakgrund som utredare på Kemikalieinspektionen och som ansvarig för miljötillsynen på Länsstyrelsen. De senaste 20 åren har han arbetat som konsult på Future Competence Sweden AB, med fokus på kemi- och miljöfrågor samt kemikalierelaterade arbetsmiljöfrågor. Under många år var han även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Med sin långa och mångskiftande erfarenhet från många branscher, är han en uppskattad föreläsare med förmåga att åskådliggöra och exemplifiera lagstiftningen.

Kurstillfällen

Klassificering och märkning av kemiska produkter

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 27-28 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

Sagt om kursen

Bra upplägg på en bra nivå och möjlighet att ställa mer komplicerade frågor.

Väldigt intressant!

Superrelevant kursinnehåll och bra övningar. Trevlig kursledare som bidrog med intressanta erfarenheter från "verkligheten".

Bra och lärorik kurs rekommenderas väl