Praktisk elteknik

Praktisk elteknik, industri

Skaffa kunskaper för att göra enklare elarbeten, underhåll och felsökning på anläggningar och utrustningar inom industrin.

Boka kurs

Kursnr. 4137

3 dagar

fr. 15 700 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Det här är en kurs som ger dig kunskap om de elutrustningar, motorer och anläggningar som normalt förekommer inom industrin. Efter kursen ska du praktiskt kunna felsöka i elektriska huvudkretsar och manöverkretsar. Du kan göra in- och urkoppling samt kontrollmätning av motorer och förstå hur elsystemet är uppbyggt samt veta riskerna med el. Genom att vidareutbilda dig inom elområdet får du ett mer innehållsrikt arbete och kan ta större ansvar.Lär dig hantera el för dig som arbetar inom industrin

 

Du lär dig

 • Elnätets uppbyggnad och funktion
 • Felsökning, underhåll och reparation av förekommande fel i elutrustning och elanläggning
 • Elsäkerhet, lagar, regler och behörighet för elanläggningar och elarbeten

Passar dig som är

 • Drift- och underhållstekniker
 • Mekaniker
 • Reparatör

Innehåll

Repetition Ellära

Spänning, ström, resistans, effekt, lik- och växelström.
Enklare mätteknik - att använda mätinstrument.

Distributionssystemet

Strömmens väg från generator till förbrukare.
Distributionssystemets uppbyggnad.
Jordning.
Transformatorer, kopplingsapparater, centraler, 1-fasig och 3-fasig anslutning mm.

Elsäkerhet

Den elektriska strömmens verkan och risker.
Skyddsåtgärder vid elarbete i industrianläggningar.

Installationsteknik

Ledningar, ledningstyper, deras användningsområde, förläggning, ledningsinföringar, inkoppling-parter-färger.

Elmaskiner och tillhörande utrustning

Asynkronmotorns koppling, start och märkdata.
Reläer, gränslägen, elkopplare, kontaktorer, överlastskydd och säkringar.

Kretsscheman och förbindningsscheman

Genomgång och läsning av olika krets- och förbindningsscheman.
Övningsuppgifter: Läsning och ritning av enkla kretsscheman.

Praktiska övningar

Övning i felsökning med hjälp av kretsschema på specialutrustning.
Praktisk installationsövning samt idrifttagning och kontrollmätning av elmotorer med tillhörande apparater.

Målgrupp

Kursen vänder sig till tekniker, mekaniker och reparatörer eller till de som arbetar med support och underhåll inom industrin.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande SIFUs kurs Grundläggande elteknik. Dessutom behöver man ha yrkeskunskap som till exempel mekaniker eller reparatör.

Kursledare

Lars-Erik Larsson

Vår kursledare inom ämnet Elteknik är Lars-Erik Larsson.

Han har gedigen erfarenhet och kunskap inom elområdet och funnits med som en uppskattad föreläsare på SIFU i många år.

Lars-Erik har arbetat som elektriker, serviceman av VVS-anläggningar och nu på senare år arbetar han med elinstallationer av solcellsanläggningar.

 

Citat från tidigare deltagare

En underbar lärare!

Jag hade extremt roligt och även om jag kände igen mycket så lärde jag mig massor.

Kurstillfällen

Praktisk elteknik, industri

3 dagar

fr. 15 700 kr

exkl. moms

 • 25-27 jun 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 28-30 okt 2024

  Göteborg

  Platser kvar