Kemikaliehantering

Kemikalielagstiftningen i praktiken

Tycker du att kemikalielagstiftningen är omfattande och komplicerad? Då är detta kursen för dig!

Boka kurs

Kursnr. 8401

1 dag

fr. 7 995 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Användningen av kemiska ämnen i världen har ökat extremt mycket sedan andra halvan av 1900-talet. Det gäller såväl antalet olika kemiska ämnen som mängderna som förbrukas. På 1960-talet fanns cirka 4 miljoner ämnen registrerade i Chemical Abstract Service. Idag finns det över 270 miljoner unika CAS-nummer. Det är en häpnadsväckande ökning. Även mängderna av kemiska ämnen ökar i en oroande takt. Mellan åren 2005 och 2022 har värdet av handeln med kemikalier ökat med 200 %. Kemiska ämnen finns överallt i vår vardag och i arbetsmiljön. Nästan alla varor idag är tillverkade av, innehåller eller är behandlade med kemiska ämnen.

Det finns därför ett stort behov att reglera hanteringen av kemiska ämnen och blandningar. Lagstiftningen på kemikalieområdet kommit att växa i takt med tillväxten. Därför regleras kemiska ämnen och blandningar utifrån många olika lagar, förordningar och föreskrifter. Omfattningen av antalet lagar i kombination med att de inte sällan är naturvetenskapligt svårtillgängliga, gör detta till en av de mest komplicerade lagstiftningarna. Förutom de centrala europeiska förordningarna Reach och CLP, finns ett antal europeiska särlagstiftningar på olika områden, samt ett antal svenska lagar, förordningar och föreskrifter.

Även om lagstiftningen i många avseenden är tillämplig både på kemiska produkter som sådana och på kemikalier i varor, finns det en rad särlagstiftningar. Det finns även många företag som enbart handlar med kemiska produkter, respektive varor, varför det finns skäl att separera lagstiftningen i olika kurser.

När det gäller kursen Kemikalielagstiftningen i praktiken, har vi valt att i den här kursen fokusera på kemiska ämnen och blandningar som sådana, det vi kallar kemiska produkter, alltså inte kemiska ämnen i varor. Kursen syftar till att ge dig vägledning om vilka olika roller som ett företag kan ha inom ramen för kemikalielagstiftningen, vilket ansvar som gäller för verksamheten och hur företaget kan verka för att följa gällande bestämmelser.

SIFU erbjuder en liknande kurs för dig som är producent av varor, eller som handlar med varor som importör eller distributör, se Kemikalier i varor.

Du lär dig

 • vilka krav som gäller för din verksamhet
 • vad du behöver göra för att uppfylla gällande bestämmelser

Passar dig som är

 • Kemikalieansvarig
 • Inköpare av kemikalier
 • Deltagare i kemikaliegranskningsgrupper
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Handläggare på Länsstyrelsen
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Miljöchef/-handläggare/-revisor
 • Skyddsombud

Innehåll

Vi fokuserar på de centrala delarna av lagstiftningen, framför allt Reach och CLP, men även på central nationell lagstiftning.

Vi försöker göra lagstiftningen begriplig och pekar på avgörande lagrum för verksamhetsutövaren. Vi definierar kraven på aktörerna utifrån verksamhetstyp och går igenom hur kemikaliearbetet kan läggas upp på företaget.

Beroende på gruppens sammansättning kan vi även ta upp viss särlagstiftning utifrån samma principer som de övriga lagstiftningarna.

Utbildningen varvas med grupp-/egna arbeten, samt med skarpa exempel från industri och myndigheter.

Målgrupp

Kursen är viktig för alla som yrkesmässigt arbetar med kemikalier, alla tillverkare av kemikalier, importörer (inklusive du som för in kemikalier från EU/EES-området), distributörer, samt nedströmsanvändare, för att ha rätt nivå och omfattning på företagets egenkontroll.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men viss kemikunskap eller erfarenhet av lagstiftning underlättar förståelsen.

Kursledare

Kursledare är Thomas Ullhamre.

Thomas har en bakgrund som utredare på Kemikalieinspektionen och som ansvarig för miljötillsynen på Länsstyrelsen. De senaste 20 åren har han arbetat som konsult på Future Competence Sweden AB, med fokus på kemi- och miljöfrågor samt kemikalierelaterade arbetsmiljöfrågor. Under många år var han även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Med sin långa och mångskiftande erfarenhet från många branscher, är han en uppskattad föreläsare med förmåga att åskådliggöra och exemplifiera lagstiftningen.

Kurstillfällen

Kemikalielagstiftningen i praktiken

1 dag

fr. 7 995 kr

exkl. moms

 • 8 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar