Kemikaliehantering

Kemikalielagstiftningen i praktiken

Tycker du att kemikalielagstiftningen är omfattande och komplicerad? Då är detta kursen för dig!

Boka kurs

Kursnr. 8401

1 dag

fr. 7 995 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Den europeiska kemikalielagstiftningen är komplicerad och omfattande. Den är även bitvis mycket svårtillgänglig. Förutom de centrala europeiska förordningarna Reach och CLP, finns ett antal särlagstiftningar som reglerar t.ex. bekämpningsmedel, kosmetika, elektronik.

Dessutom finns ett betydande antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar kemikaliehantering på miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsområdet.

Vi benar ut vad som gäller för: tillverkare, importörer och exportörer av kemiska ämnen och blandningar samt varor som innehåller kemiska ämnen; företag som enbart för in eller för ut kemikalier inom EU/EES; och slutligen vad som gäller för företag som enbart hanterar och använder kemikalier.

Du lär dig

 • verktyg till att få kontroll över vilka krav som gäller för en viss verksamhet
 • hur du kan tillämpa reglerna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Passar dig som är

 • Kemikalieansvarig
 • Inköpare av kemikalier
 • Deltagare i kemikaliegranskningsgrupper
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Miljöchef/-handläggare/-revisor
 • Skyddsombud

Innehåll

Vi fokuserar på de centrala delarna av lagstiftningen, såväl den europeiska som den nationella lagstiftningen.

Vi förenklar och tolkar lagtexten. Vi definierar kraven på aktörerna utifrån verksamhetstyp och går igenom hur kemikaliearbetet kan läggas upp på företaget.

Beroende på gruppens sammansättning kan vi även ta upp viss särlagstiftning utifrån samma principer som de övriga lagstiftningarna.

Utbildningen varvas med grupp-/egna arbeten, samt med skarpa exempel från industri och myndigheter.

Målgrupp

Kursen är viktig för alla som yrkesmässigt arbetar med kemikalier, för att ha rätt nivå och omfattning på företagets säkerhetsarbete.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men viss kemikunskap eller erfarenhet av lagstiftning underlättar förståelsen.

Kursledare

Kursledare är Thomas Ullhamre.

Thomas har en bakgrund som utredare på Kemikalieinspektionen och som ansvarig för miljötillsynen på Länsstyrelsen. De senaste 20 åren har han arbetat som konsult på Future Competence Sweden AB, med fokus på kemi- och miljöfrågor samt kemikalierelaterade arbetsmiljöfrågor. Under många år var han även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Med sin långa och mångskiftande erfarenhet från många branscher, är han en uppskattad föreläsare med förmåga att åskådliggöra och exemplifiera lagstiftningen.

Kurstillfällen

Kemikalielagstiftningen i praktiken

1 dag

fr. 7 995 kr

exkl. moms

 • 8 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar